Du som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetar

Om du har sökt asyl och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och kan försörja dig kan du i vissa fall få ett permanent uppehållstillstånd. Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade tillstånd tar slut. För att få ett permanent uppehållstillstånd måste din arbetsgivare ha anmält din anställning till Skatteverket och du ska ha påbörjat din anställning innan ditt tidsbegränsade tillstånd tar slut.

Du som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt att arbeta. Det gäller även dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller ömmande omständigheter, eller verkställighetshinder. Om du lämnar in en ansökan om förlängning innan det tidigare tillståndet har gått ut har du rätt att fortsätta arbeta tills Migrationsverket har fattat beslut. Om du uppfyller alla krav ska du få permanent uppehållstillstånd.

Din arbetsgivare måste anmäla till Skatteverket

Din arbetsgivare måste göra en anmälan till Skatteverket när du börjar arbeta. Din arbetsgivare gör anmälan genom att fylla i en blankett med uppgift om namn, adress och anställningstid. För att du ska kunna få permanent uppehållstillstånd måste du ha börjat arbeta innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, och din arbetsgivare måste ha anmält din anställning till Skatteverket senast innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla.

Migrationsverket kontaktar Skatteverket för att kontrollera att din arbetsgivare har anmält din anställning i tid. Du ska inte skicka in något intyg om att din anställning är anmäld. Om din arbetsgivare inte har anmält din anställning till Skatteverket i tid kan Migrationsverket inte bevilja dig permanent uppehållstillstånd, även om du uppfyller de andra kraven för fortsatt tillstånd.

Arbetsgivaren ska använda blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, för att anmäla anställning till Skatteverket.

Blanketten och mer information finns på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krav för permanent uppehållstillstånd

För att du ska ha möjlighet att få permanent uppehållstillstånd krävs att

  • du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen
  • du har tillräckligt stor inkomst för att försörja dig själv (du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag)
  • dina anställningsvillkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar
  • du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning
  • din arbetsgivare har anmält till Skatteverket att du arbetar där senast den sista dagen på ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd
  • du kan visa särskild licens, legitimation eller tillstånd för att få utöva ditt yrke om yrket kräver det
  • du kan visa att du har fullföljt gymnasiet eller en motsvarande utländsk utbildning om du är under 25 år
  • din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel instegsjobb.

Läs mer om vilka krav som ställs på din arbetsgivare

Om du driver ett eget företag

Om du har ett eget företag måste du visa att det finns tillräckligt kapital för att driva ditt företag och försörja dig i minst två år.

Läs mer om vad som krävs för att få uppehållstillstånd som egen företagare

Ansök innan ditt uppehållstillstånd går ut

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut, men inte tidigare än tre månader innan. Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd går ut har du inte rätt att arbeta i väntan på ett beslut, och du riskerar att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsinsatser, studiebidrag eller föräldrapenning.

Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast dagen efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd tagit slut.

Om du inte uppfyller villkoren för permanent uppehållstillstånd på grund av arbete eller eget företag kan du ändå få ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängt om du fortfarande behöver skydd.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängning på grund av skyddsbehov

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.