Besöka släkt och vänner längre tid än 90 dagar

Du som vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök istället för visum.

Krav för uppehållstillstånd för besök

För att få tillstånd ska du

 • ha fått en inbjudan från den person du ska  besöka
 • kunna försörja dig under den tid du ska vara i Sverige
 • ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter besökets slutdatum
 • ha en returbiljett eller pengar för att köpa en biljett.

Du som redan har en pågående ansökan om uppehållstillstånd

Du som redan har en pågående ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket kan inte beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Du kommer enbart att få beslut i den ansökan som anses vara mest fördelaktigt för dig, vilket oftast är ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd då den ger dig rätt att bosätta dig i Sverige. Om ansökan om uppehållstillstånd för besök görs i Sverige riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för kan ha passerat när beslutet tas. Migrationsverket rekommenderar dig därför att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök i dessa fall.

Om ditt besök eller förlängda vistelse i Sverige inte kan vänta kan du begära att din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd återkallas. Du kommer då att behöva göra en helt ny ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd efter att du har återvänt hem från ditt besök i Sverige.

Du kan fortfarande ansöka om visum för att resa till Sverige i kortare tid än 90 dagar. Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

1

Du behöver en inbjudan

Den person som du ska besöka i Sverige ska fylla i blanketten Inbjudan för besök längre än 90 dagar, nummer 248011, och skicka den till dig. Han eller hon ska också skicka med kopia av pass, id-kort eller liknande som visar hans eller hennes identitet.

Inbjudan för besök längre än 90 dagar, blankett nummer 248011 (på svenska)PDF

Invitation for visiting longer than 90 days, form number 249011 (på engelska)PDF

2

Fyll i en ansökan

Fyll i blanketterna Ansökan om uppehållstillstånd för besök och Familjeuppgifter. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person som du ska besöka.

Om du har barn under 18 år som ska följa med till Sverige ska du använda blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, nummer 166011. Fyll i en egen blankett för varje barn.

Tillsammans med ansökningsblanketterna ska du lämna in

 • blanketten Inbjudan för besök längre än 90 dagar, kopia av pass, id-kort eller liknande från den person du ska besöka
 • kontoutdrag eller något annat dokument som visar att du har pengar för den tid du ska besöka Sverige
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • returbiljett eller dokument som visar att du har pengar för att köpa en biljett.

Observera att ambassaden eller generalkonsulatet där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare dokument. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nummer 164011 (på svenska)PDF
Application for a visitor's permit, form number 165011 (på engelska)PDF

Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, blankett nummer 166011 (på svenska)PDF
Application for a visitor's permit for a child under the age of 18, form number 167011 (på engelska)PDF

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett nummer 238011 (på svenska)PDF
Family details – appendix to your application, form number 239011 (på engelska)PDF

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

3

Lämna in din ansökan

Du ska lämna in din ansökan på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in.

Läs mer om avgifter

Hitta din ambassad på Swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4

Intervju

Du kommer att få göra en intervju i samband med att du lämnar in din ansökan. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information angående om du behöver boka tid för intervjun. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om ditt besök till Sverige. Även barn som ansöker ska följa med.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket när du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

5

Migrationsverket handlägger

Efter din intervju skickas din ansökan till Migrationsverket i Sverige som handlägger och tar beslut i ärendet. Räkna med att det tar ungefär fyra veckor innan din ansökan har kommit fram till Migrationsverket.

6

Du får beslut

Ambassaden eller generalkonsulatet kontaktar dig när beslutet är klart.

När du ska hämta beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så länge gäller tillståndet

Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Glöm inte försäkring 

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

7

Uppehållstillståndskort

Eftersom besöket är länge än tre månader kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på att du har rätt att vara i Sverige. Kortet innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck på den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan. När du har fått beslut om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor innan du får uppehållstillståndskortet. Det beror på att kortet ska tillverkas och skickas till ambassaden eller generalkonsulatet.

Om du behöver visum

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte blev fotograferad och lämnade fingeravtryck när du ansökte ska du besöka ambassaden eller generalkonsulatet för att göra det nu. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan ditt besök. När kortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det till dig. Observera att det kan ta upp till fyra veckor efter det att du har fått ditt beslut att tillverka kortet och leverera det till ambassaden eller generalkonsulatet. När du reser in i Sverige ska du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du kan resa utan visum

Om du kommer från ett land där du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. När du har kommit till Sverige ska du boka tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa utan uppehållstillståndskort

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*






Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.