Handlingar för att uppfylla försörjningskravet

För att visa att du uppfyller försörjningskravet behöver du skicka in handlingar till oss. Du behöver både visa att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard, och att du har en inkomst som du och dina familjemedlemmar kan leva på.

Handlingar som visar att du har en bostad

Om du hyr din bostad ska du skicka in kopia av ditt hyreskontrakt. Du ska också bifoga en hyresavi för den senaste månadens hyra (1 månad).

Kontraktet ska innehålla:

 • månadshyra
 • antalet rum
 • namn på hyresgäst
 • namn på hyresvärd
 • hyresperiod
 • underskrift av hyresvärden.

Om du hyr bostad i andra hand

Om du hyr din bostad i andra hand ska du också skicka in dokument som visar att din hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd har godkänt uthyrningen. När du hyr en hyresrätt i andra hand är det fastighetsägaren som är hyresvärd, inte innehavaren av förstahandskontraktet. Kontrakt eller avtal måste vara undertecknade.

Om du äger din bostad ska du skicka in kopia av köpekontrakt, eller annan överlåtelsehandling, där det framgår att du äger bostaden. Om antalet rum inte framgår av handlingen kan du bifoga planritning, bostadsspecifikation eller liknande.

Du ska också skicka in dokument som visar vilken bostadskostnad du har. Oavsett om du bor i bostadsrätt, hus eller villa ska du skicka in handlingar som visar vilka ränteutgifter du har och hur mycket du amorterar.

Om du bor i bostadsrätt ska du skicka in kopior av handlingar som visar månadsavgift och andra eventuella driftskostnader som inte ingår i månadsavgiften, till exempel för värme, el och vatten.

Om du bor i hus eller villa ska du skicka in handlingar som visar vilka driftskostnader du har. Det kan till exempel vara avgifter för värme, vatten, sophämtning, avlopp, samfällighetsavgift, fastighetsavgift eller andra kostnader som är kopplade till boendet.

Handlingar som visar att du har en inkomst

Om du arbetar behöver du skicka in kopia på ditt anställningsavtal eller annan handling som visar anställningen. Handlingen ska innehålla:

 • namn på arbetstagaren
 • anställningsform (exempelvis tillsvidare, visstid, vikariat)
 • sysselsättningsgrad
 • lön
 • arbetsgivare
 • underskrift av behörig företrädare för din arbetsgivare.

Du behöver också skicka in kopia på din senaste lönespecifikation. Den ska innehålla:

 • namn på löntagare (arbetstagare)
 • namn på den som betalar ut lönen (arbetsgivaren)
 • nettolön
 • eventuellt lönetillägg eller löneavdrag (exempelvis ledigheter, sjukdom).

Om du har en tidsbegränsad anställning

Om din anställning varar längre än ett år behöver du skicka in en kopia av anställningsavtal och din senaste lönespecifikation. Om du har en tim- eller behovsanställning ska du skicka in en kopia av anställningsavtal och de tre senaste lönespecifikationerna.

Om din nuvarande anställning varar kortare än ett år och du har haft tidigare visstidsanställningar behöver du dessutom skicka in tidigare anställningsavtal för det senaste året.

Du kan också skicka in handlingar som visar att du är medlem i en a-kassa och att du kommer att få ersättning därifrån vid eventuell arbetslöshet.

Anställningsavtal, eller annan handling som visar anställningen, ska innehålla:

 • namn på arbetstagaren
 • anställningsform (exempelvis tillsvidare, visstid, vikariat)
 • sysselsättningsgrad
 • lön
 • arbetsgivare
 • underskrift av behörig företrädare för arbetsgivaren.

Lönespecifikationen ska innehålla:

 • namn på löntagare (arbetstagare)
 • namn på den som betalar ut lönen (arbetsgivaren)
 • nettolön
 • eventuellt lönetillägg eller löneavdrag (exempelvis ledigheter, sjukdom).

Du behöver skicka in kopia av beslut från a-kassan och utdrag på utbetalningar. Av dokumenten bör det framgå hur mycket ersättning du får och under vilken period du har rätt till ersättning.

Du behöver skicka in kopia av beslut från Försäkringskassan där det framgår vilken typ av ersättning och hur mycket du får i ersättning. Av dokumenten bör framgå under vilken period du har rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Du behöver skicka in kopia av beslut som visar vilken typ av pension du har och hur mycket du får i pension varje månad eller per år. Det kan till exempel vara ett beslut från pensionsmyndigheten.

Om du har en enskild firma eller är bolagsman i ett handels- eller kommanditbolag består din inkomst av din del av överskottet från ditt företag efter avdrag för egenavgifter. Med det menas vanligtvis det överskott av näringsverksamhet du deklarerar i din inkomstdeklaration. Du kan visa din inkomst genom att skicka in:

 • kopia av ditt slutskattebesked för föregående inkomstår
 • kopia av din inkomstdeklaration, tillsammans med kopia av din NE- eller N3A-bilaga, för föregående inkomstår
 • kopia av beslut om din preliminärskatt för innevarande år från Skatteverket, eller kontoutdrag från ditt skattekonto för minst tre månader där inbetald preliminärskatt tydligt framgår.

Om du är delägare i ett aktiebolag kan du visa att du tar ut lön eller annan ersättning från ditt aktiebolag genom att skicka in följande handlingar:

 • löneavtal och lönespecifikationer för den senaste månaden (1 månad)
 • utdrag från aktiebolagets skattekonto för minst tre månader för att visa betalda arbetsgivaravgifter och preliminärskatter till Skatteverket
 • om du bedrivit verksamheten under föregående år kan du skicka in slutskattebesked eller deklarationsunderlag för dig för det senaste året
 • kopia av din inkomstdeklaration för föregående år och K10-blankett från Skatteverket om du fått utdelning på din andel
 • utdrag från Skatteverket som visar inlämnade kontrolluppgifter för dig för de senaste tre månaderna.

Sidan senast uppdaterad: