Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Du som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen måste ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du vill stanna i Sverige. Det gäller även dig som är familjemedlem till en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.

Den här informationen gäller dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen därför att du behöver skydd (asyl), studerar på gymnasial nivå, behöver stanna i Sverige på grund av hälsoskäl eller därför att det finns ett tillfälligt verkställighetshinder som gör att du inte kan utvisas. Det gäller också dig som kom till Sverige som anhörig till en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.

Så kan du få förlängt uppe­hålls­till­stånd enligt den till­fäl­liga lagen

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du uppfyller kraven för ett eller flera av dessa skäl:

 • Du behöver skydd (asyl).
 • Du kan försörja dig själv som anställd i Sverige.
 • Du kan försörja dig som egen företagare i Sverige.
 • Du är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige.
 • Du studerar på gymnasial nivå.
 • Du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå.
 • Du behöver stanna i Sverige på grund av hälsoskäl.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och ansöka om förlängt uppehållstillstånd behöver du

 • ha en svensk e-legitimation, till exempel BankID
 • ha en mejladress
 • kunna ladda upp dina dokument digitalt.

Första gången du loggar in får du legitimera dig i två steg, med både e-legitimation och en kod som skickas till din mejladress. Migrationsverket kan komma att kontakta dig på din mejladress om vi har frågor om din ansökan. Om du sen behöver logga in flera gånger till exempel om du vill pausa din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle, eller om du ska ansöka åt flera personer behöver du bara använda e-legitimation.

I tjänsten får föräldrar svara på om de vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd åt sig själva eller åt ett barn under 18 år som de är vårdnadshavare för. En förälder kan använda sin e-legitimation för att ansöka åt sig själv och flera barn, men måste logga in på nytt för varje person som den vill ansöka åt. Om du ska ansöka åt flera personer måste du slutföra och skicka in en ansökan, och sedan logga ut, innan du kan logga in igen för att göra en ny ansökan åt någon annan.

Den här e-tjänsten kan inte användas av ombud, den kan endast användas av personer som ska ansöka om förlängning åt sig själva, eller av föräldrar som ansöker åt sina minderåriga barn.

Barn utan vårdnadshavare i Sverige kan ansöka åt sig själva i e-tjänsten. Migrationsverket kommer därefter att kontakta barnets gode man för att han eller hon ska bekräfta ansökan.

Du kan pausa din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle. Kom ihåg att göra färdigt din ansökan innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla.

Läs hur du ansöker om du inte kan använda e-tjänsten

För att din ansökan ska bli komplett behöver du i vissa fall bifoga dokument som visar att du uppfyller kraven för att få stanna i Sverige. Vilka dokument du ska skicka in beror på varför du vill bo kvar i Sverige. Eftersom du kan ha flera olika skäl till att vilja stanna i Sverige kan du skicka med flera dokument. Om du endast ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av att du behöver skydd, eller därför att du behöver stanna på grund av hälsoskäl, ska du inte bifoga några dokument.

När du ansöker via e-tjänsten behöver du ha dina dokument tillgängliga digitalt. Innan du skickar in din ansökan får du se en sammanställning i e-tjänsten över vilken information du har lämnat och vilka dokument du har laddat upp. Om du har missat att ladda upp något dokument har du möjlighet att gå tillbaka i tjänsten och ladda upp dessa dokument. Om du inte har alla nödvändiga dokument tillgängliga kan du pausa din ansökan och ordna fram de dokument som saknas. Observera att du måste slutföra din ansökan i e-tjänsten och skicka in den innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla.

Om du slutför din ansökan i e-tjänsten utan att ladda upp alla nödvändiga dokument har du två veckor på dig att skicka in de saknade dokumenten till Migrationsverket med post. Därefter kan vi börja handlägga din ansökan. Om vi ser att det saknas några uppgifter eller dokument som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut kan vi kontakta dig och be om en komplettering. Om du inte skickar in den komplettering vi har bett om i tid kan vi fatta beslut utifrån de uppgifter vi har. Det kan ta längre tid att handlägga din ansökan om vi måste be dig att komplettera din ansökan.

Läs om vilka krav som gäller för dig och vilka doku­ment du ska bifoga bero­ende på vilket/​​​vilka skäl du har

Om du vill stanna i Sverige därför att du behöver skydd (asyl) måste du svara på om du har samma asylskäl som tidigare eller om du har nya asylskäl som du inte har berättat om.

Om du har sökt asyl tidigare och fortfarande har samma asylskäl behöver du inte berätta om dem igen. Handläggaren känner till vilka asylskäl du har berättat om för både Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

Om du anger att du har nya asylskäl kommer vi att kontakta dig för att få veta mer om varför du behöver skydd (asyl). Den som har nya skäl för att söka asyl behöver oftast komma till Migrationsverket för en muntlig utredning. Nya asylskäl kan vara att det till exempel har hänt något efter att du ansökte om asyl som du inte har berättat om för Migrationsverket eller domstolen. Nya asylskäl kan också vara skäl som du inte har berättat om tidigare därför att du kom till Sverige som anhörig och inte har sökt asyl tidigare.

Om du endast ansöker om förlängt uppehållstillstånd därför att du behöver skydd i Sverige ska du inte bifoga några dokument.

Läs mer om vem som kan få asyl i Sverige

Du som har sökt asyl och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Du kan räkna ihop dina inkomster från flera anställningar, flera egna företag eller från både anställning och egna företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera anställningar måste alla anställningar uppfylla alla kraven.

Om du kan visa att du kan försörja dig själv kan du få permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast dagen efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutat gälla. Tänk på att du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade tillstånd slutar gälla. Om du ansöker för sent får du inte arbeta i väntan på beslut.

För att få permanent uppehållstillstånd som anställd krävs att

 • du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen
 • du har tillräckligt stor inkomst för att försörja dig själv (du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag)
 • dina anställningsvillkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen (i anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar)
 • din anställning är varaktig. Med det menas att du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning från det datum som Migrationsverket fattar beslut om din ansökan
 • din arbetsgivare har anmält till Skatteverket att du arbetar där
 • du kan visa särskild licens, legitimation eller tillstånd för att få utöva ditt yrke om yrket kräver det
 • om du är under 25 år ska du visa att du har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå eller en motsvarande utländsk utbildning
 • din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb.

Läs mer om vilka krav som ställs på din arbetsgivare

Doku­ment som du ska bifoga till din ansökan

Till din ansökan ska du bifoga

 • anställningsavtal
 • lönespecifikation för de senaste 1–3 månaderna
 • fackligt yttrande, blankett nummer 224011 (skriv ut och fyll i blanketten och be ditt fackförbund att skriva på innan du bifogar blanketten till din ansökan).

Fackligt yttrande, blankett nummer 224011PDF

Om du arbetar i en bransch som har SNI-koder som börjar med några av följande siffror (81290, 81210, 55101, 56, 9602, 9604, 9609, 41200, 421, 42990, 43, 782, 471-478, 0113, 012, 02102, 452, 88101, 88102) ska du bifoga

 • balans- och resultatrapporter för innevarande räkenskapsår
 • uppgift om likvida medel på bank eller checkkrediter.

Dessa dokument får du av din arbetsgivare.

Om du arbetar i ett nystartat företag (ett företag som startat sin faktiska verksamhet under de senaste 12 månaderna) ska du bifoga

 • balans- och resultatrapporter för innevarande räkenskapsår
 • uppgift om likvida medel på bank eller checkkrediter
 • ingångna kontrakt om pågående och kommande uppdrag eller hyra/köp av lokaler.

Dessa dokument får du av din arbetsgivare.

Om du arbetar i ett nystartat företag eller ett företag med någon av ovanstående SNI-koder, och din arbetsgivare tidigare har medverkat i ansökan om arbetstillstånd och anställt medborgare i länder utanför EU/EES och Schweiz ska du bifoga

 • skattekontoutdrag från Skatteverket för de tre senaste månaderna.

Detta dokument får du av din arbetsgivare.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du kan försörja dig på din inkomst kommer du även att få svara på frågor om dina boendekostnader och om dina resekostnader till och från arbetet. Oavsett om du försörjer dig som anställd eller egen företagare ska du därför bifoga

 • eventuellt hyresavtal för din bostad
 • din senaste elräkning för din bostad
 • hemförsäkringsavtal.

Om du är under 25 år ska du också bifoga intyg om fullföljd utbildning på gymnasial nivå. Om du har genomfört en motsvarande utbildning ditt hemland kan du till exempel visa det genom ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet.

Läs här hur du ansöker om ett utlåtande från Universitets- och Högskolerådet, UHRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din arbets­gi­vare måste anmäla till Skat­te­verket

För att du ska kunna få permanent uppehållstillstånd måste du ha börjat arbeta när Migrationsverket prövar din ansökan, det vill säga i samband med att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla. Din arbetsgivare måste ha anmält till Skatteverket att du arbetar genom att fylla i en blankett med uppgift om namn, adress och anställningstid. Migrationsverket kontaktar Skatteverket för att kontrollera att din arbetsgivare har anmält din anställning. Du ska inte skicka in något intyg om att din anställning är anmäld. Om din arbetsgivare inte har anmält din anställning till Skatteverket kan Migrationsverket inte bevilja dig permanent uppehållstillstånd, även om du uppfyller de andra kraven för fortsatt tillstånd.

Arbetsgivaren ska använda blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, för att anmäla anställning till Skatteverket.

Blanketten och mer information finns på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som har sökt asyl och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Du kan räkna ihop dina inkomster från flera anställningar, flera egna företag, eller från både anställning och egna företag.

Om du kan visa att du kan försörja dig själv kan du få permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast dagen efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd tagit slut. Tänk på att du måste lämna in din ansökan innan ditt tidsbegränsade tillstånd slutar gälla. Om du inte uppfyller alla krav för att få permanent uppehållstillstånd på grund av ditt arbete eller företagsverksamhet kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd på grund av andra skäl som du anger i din ansökan.

För att få permanent uppehållstillstånd som egen företagare krävs att du kan styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget. Du måste också visa att ditt företag har en ekonomi i balans och att du kan försörja dig och kommer att kunna försörja dig två år framåt. Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av din näringsverksamhet.

Doku­ment som du ska bifoga till din ansökan

Till din ansökan ska du bifoga

 • köpekontrakt
 • bankhandling som visar att du betalt köpesumman eller din del av köpesumman
 • eventuella lånehandlingar för köpet av företaget
 • bankkontoutdrag från ditt privata konto för de senaste sex månaderna
 • din senaste privata deklaration (Inkomstdeklaration 1 – inkomstdeklarationen som Skatteverket skickat ut till dig och kvittens på din inkomstdeklaration)
 • handelsbolagsavtal eller aktiebok
 • de två senaste årsboksluten eller årsredovisningarna (om företaget varit verksamt tidigare)
 • balans- och resultatrapport för den tid du drivit företaget fram till och med föregående månad
 • företagets skattekontoutdrag för de senaste sex månaderna
 • bankkontoutdrag från företagskontot för de senaste sex månaderna
 • samtliga lönespecifikationer för innevarande år (om du driver ett aktiebolag)
 • företagets senaste deklaration:
  inkomstdeklaration 4 om du driver ett handelsbolag,
  inkomstdeklaration 2 om du driver ett aktiebolag,
  NE-bilaga om du driver en enskild firma,
  N3A-bilaga om du är bolagsman i ett handelsbolag
 • eventuella tillstånd för din specifika verksamhet (exempelvis taxitrafiktillstånd eller kassaregistertillstånd)
 • kontrakt med kunder eller leverantörer och eventuella hyresavtal för lokaler
 • affärsplan.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du kan försörja dig på din inkomst kommer du även att få svara på frågor om dina boendekostnader och dina resekostnader till och från arbetet. Oavsett om du försörjer dig som anställd eller egenföretagare ska du därför bifoga

 • eventuellt hyresavtal för din bostad
 • din senaste elräkning för din bostad
 • hemförsäkringsavtal.

Om du är under 25 år ska du också bifoga intyg om fullföljd utbildning på gymnasial nivå. Om du har genomfört en motsvarande utbildning ditt hemland kan du till exempel visa det genom ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet.

Läs här hur du ansöker om ett utlåtande från Universitets- och Högskolerådet, UHRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du har en familjemedlem som har uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

Som familjemedlem räknas

 • make
 • maka
 • registrerad partner
 • sambo
 • minderårigt barn
 • förälder till minderårigt barn.

Om du idag har uppehållstillstånd därför att du är familjemedlem till en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen kan du få förlängt uppehållstillstånd om ni fortfarande lever tillsammans.

Du kan också ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du har en ny familjerelation. Det här gäller både dig som kom till Sverige för att söka asyl och fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, och dig som kom till Sverige som familjemedlem. Med ny familjerelation menas att du inte redan har uppehållstillstånd på grund av att den här personen är din familjemedlem. Det kan vara en ny familjemedlem, men det kan också vara en person som har varit din familjemedlem länge, men som du inte har sökt uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till tidigare.

Du kommer att få svara på frågor om vem din familjemedlem är och vad ni har för relation. Migrationsverket kommer att kontrollera med Skatteverket om ni är folkbokförda på samma adress. I vissa fall kan vi också kontakta din familjemedlem för att ställa frågor.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd åt ditt minderåriga barn måste båda barnets båda vårdnadshavare i Sverige godkänna ansökan. För att visa att han eller hon godkänner barnets ansökan ska den andre vårdnadshavaren skriva under blanketten Bekräftelse av ansökan om uppehållstillstånd för barn, blankett nummer 206011, som du sedan laddar upp i e-tjänsten för ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Blanketten kan också skickas till Migrationsverket med post i efterhand.

Bekräftelse av ansökan om uppehållstillstånd för barn, blankett nummer 206011PDF

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om du har fyllt 17 år, men inte 25 år (i vissa fall 18 år men inte 25 år), och du studerar på en utbildning på gymnasial nivå som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Dessa utbildningar omfattas av den så kallade gymnasielagen:

 • introduktionsprogram i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
 • nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan
 • heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola
 • heltidsstudier på gymnasienivå på Komvux eller Särvux
 • yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, ett så kallat yrkespaket
 • heltidsstudier på en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux eller Särvux, ett så kallat yrkespaket.

När du ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska du bifoga något av följande dokument:

 • individuell studieplan från gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux eller Särvux
 • motsvarande planeringsdokument från folkhögskola.

Migrationsverket behöver veta

 • att du har påbörjat studierna
 • vilken typ av utbildning du läser
 • att du studerar på heltid eller anledningen till att du studerar på deltid
 • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

Om något av detta inte står i din individuella studieplan eller planeringsdokument kan du bifoga andra dokument, till exempel ett studieintyg eller läkarintyg.

Om du läser på en yrkesutbildning, så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta efter avslutad utbildning.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd därför att du behöver mer tid på dig än planerat för att slutföra dina studier måste du bifoga en ny studieplan där den nya beräknade tidpunkten för examen finns med, samt ett intyg som förklarar varför du behöver mer tid på dig.

Du ska även bifoga dokument som visar att du har deltagit aktivt i dina studier samt dokument eller intyg som förklarar varför du behöver mer tid för att slutföra dina studier.

Läs mer om uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå

Du kan ha rätt till upp till sex månaders uppehållstillstånd från examensdatum för att söka arbete efter att du har slutfört dina studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, heltid på gymnasienivå på Komvux, Särvux, folkhögskola eller ett så kallat yrkespaket.

Du som har ett 13 månader långt uppehållstillstånd för studier på introduktionsprogram kan inte få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete. Detta beror på att introduktionsprogram inte räknas som slutförda studier på gymnasial nivå.

Om du har mindre än sex månader kvar på ditt uppehållstillstånd när du är färdig med studierna, kan du ansöka om förlängning för att du ska få sammanlagt sex månader från examensdatum för att söka arbete.

När du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete ska du skicka in ditt examensbevis eller ett annat intyg som visar vilket datum du slutförde dina studier.

Om du har så kort tid kvar på ditt nuvarande uppehållstillstånd att du måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd innan du får ditt examensbevis, eller motsvarande intyg, kan du i stället skicka in ett intyg (till exempel ett studieintyg) som visar att du snart kommer att slutföra dina studier. När du har slutfört dina studier ska du komplettera din ansökan genom att skicka in ett nytt intyg som visar vilket datum du blev klar.

Observera att du som mest kan få sex månaders uppehållstillstånd, räknat från examensdatum, för att hitta ett arbete och att du inom den tiden måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd igen om du får ett arbete som du kan försörja dig på.

Läs under rubriken "Du kan försörja dig själv som anställd i Sverige" om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd

Läs under rubriken ”Du kan försörja dig själv som egen företagare i Sverige” om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd

Asylsökande kan i undantagsfall få uppehållstillstånd trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det krävs särskilda omständigheter som innebär att ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden. Det kan till exempel handla om personer med ett synnerligen allvarligt hälsotillstånd.

Du behöver inte bifoga ett läkarintyg när du ansöker. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information.

Ansök innan ditt uppe­hålls­till­stånd slutar gälla

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, men inte tidigare än två månader innan det går ut.

Om ni är flera i familjen vars tillstånd slutar gälla ungefär samtidigt ska ni ansöka om förlängning samtidigt.

Om du ansöker om förlängning i tid har du rätt att arbeta medan du väntar på ett beslut. Om du ansöker försent riskerar du att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Om du sedan tidigare har ett gällande utvisningsbeslut kan det verkställas när ditt uppehållstillstånd slutar gälla, om du inte ansöker om förlängning i tid.

Efter att du har skickat din ansökan

När du ansöker om förlängning på webben får du en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan direkt på din skärm. Du kan även spara bekräftelsen genom att skicka den till din mejladress, ladda ner eller skriva ut den direkt.

Det är inte alla som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd som behöver besöka Migrationsverket för en intervju. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information. Det kan hända att vi behöver träffa dig för att ställa frågor, till exempel om du har uppgett i din ansökan att du har nya asylskäl. Vi kan också ställa frågor i telefon eller be dig skicka in kompletterande uppgifter per brev.

Om din situation förändras innan Migrationsverket har fattat beslut kan du komplettera din ansökan per post. Det kan till exempel vara att du har börjat arbeta, att du har avslutat dina studier eller att din familjesituation har förändrats.

Läs hur du skickar bilagor med postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du bör inte lämna Sverige medan du väntar på beslut. I de flesta fall kan Migrationsverket inte bevilja förlängt uppehållstillstånd till en person som befinner sig utanför Sverige. För att resa in i Sverige behöver du ett giltigt uppehållstillståndskort som du får när Migrationsverket har beviljat din ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att du inte kommer att kunna komma tillbaka till Sverige om du är utomlands när ditt uppehållstillstånd slutar gälla.

Efter beslut

När Migrationsverket har fattat beslut skickar vi ett brev hem till dig. Det vanligaste är att vi använder oss av så kallad förenklad delgivning som innebär att vi skickar beslutet med post hem till dig. I vissa fall får du en kallelse där vi ber dig komma till ett möte vid Migrationsverket för att en handläggare ska berätta för dig om beslutet.

För att kunna skicka brev och kallelser hem till dig använder Migrationsverket i första hand din folkbokföringsadress som vi får från Skatteverket. Därför är det viktigt att du meddelar Skatteverket om du flyttar. Migrationsverket kan inte ändra din folkbokföringsadress.

Om du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd åt ditt barn kommer Migrationsverket skicka beslutet hem till barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavare kan ändra barns folkbokföringsadress genom att kontakta Skatteverket.

Om du får förlängt uppehållstillstånd behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Då behöver du boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad så att Migrationsverket kan tillverka ett nytt uppehållstillståndskort åt dig. Du ska boka en tid för varje familjemedlem som behöver ett nytt uppehållstillståndskort.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid innan du besöker oss

I beslutet står det om du har fått uppehållstillstånd eller inte och hur länge tillståndet gäller.

Det står även i beslutet varför du har fått uppehållstillstånd. Om du har fått uppehållstillstånd därför att du behöver skydd (asyl) i Sverige står det också om du har fått en ny skyddsstatusförklaring. Du som redan har en skyddsstatusförklaring sedan tidigare behåller i de flesta fall den, om du har sagt i din ansökan att du fortfarande behöver skydd.

Alla beslut går inte att överklaga. I ditt beslut står det om du kan överklaga och hur du gör för att överklaga om du inte är nöjd med beslutet.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Olika långa till­stånd

Hur långt tillstånd du får beror på flera olika saker. Det vanligaste är att du får ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i två eller tre år. Hur långt tillstånd du får beror på om du har status som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Du som har flyktingstatus får ett uppehållstillstånd som gäller tre år och du som har status som alternativt skyddsbehövande får två år vid en förlängning, men 13 månader om det är första gången som du får en statusförklaring. Om du är familjemedlem till en person som kom till Sverige som asylsökande får du vanligen lika långt uppehållstillstånd som den personen får. Tillståndets längd kan i vissa fall bli kortare om du har begått brott.

Om du läser på gymnasial nivå får du normalt ett uppehållstillstånd som är giltigt lika länge som utbildningen pågår och ytterligare sex månader. Du som redan har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, men behöver mer tid än planerat för att studera färdigt kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Du kan då få uppehållstillstånd för den tid som du har kvar på din utbildning och ytterligare sex månader, dock längst 13 månader i taget. De extra sex månaderna är till för att du ska få tid att söka arbete efter att du har slutfört dina studier.

Om du studerar på introduktionsprogram i gymnasieskolan kan du få uppehållstillstånd i 13 månader. Om du inte hinner färdigt med studierna på introduktionsprogram under den tiden kan du bara få förlängt uppehållstillstånd för sådana studier en gång till. Sen måste du gå vidare till en annan utbildning för att kunna få förlängt uppehållstillstånd igen.

Om du har mindre än sex månader kvar på ditt uppehållstillstånd efter att du har slutfört din utbildning på gymnasial nivå kan du få uppehållstillstånd i upp till sex månader från examensdatum för att söka arbete. Om du inom den tiden får en anställning som uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd får du ansöka om förlängt uppehållstillstånd igen för att få stanna i Sverige.

Om du visar att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare kan du få permanent uppehållstånd. Det gäller även dina familjemedlemmar som har uppehållstillstånd som anhöriga till dig och som ansöker om förlängning tillsammans med dig.

Statslösa personer som är födda i Sverige och har uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen kan under vissa omständigheter få permanent uppehållstillstånd. Det krävs att du är statslös sedan födseln, att du inte har fyllt 21 år ännu och att du har bott i Sverige en viss tid.

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-26