Ny bedömning av försörjningskrav vid ansökan om permanent uppehållstillstånd

Migrationsverket har, efter en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen, uppdaterat sin vägledning om hur lång anställning som behövs för att uppfylla kravet på varaktig försörjning vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Enligt Migrationsverkets tidigare bedömning krävdes minst 18 månaders anställning från beslutstillfället för att uppnå lagkravet på ”varaktig försörjning” vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Vägledande dom efter överklagan

Kravet har kritiserats av bland annat doktorander, som menar att anställningar längre än 12 månader är ovanliga i universitetsvärlden. En doktorand som överklagade Migrationsverkets beslut att avslå ansökan om permanent uppehållstillstånd ledde till en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen. Efter domen har Migrationsverket nu tagit bort kravet på minst 18 månaders försörjning för att få permanent uppehållstillstånd.

Domstolen ansåg att det inte finns stöd för att definiera ”varaktig försörjning” olika vid olika typer av tillstånd. Domstolen påpekade att kravet vid ansökningar om permanent uppehållstillstånd borde likna det som ställs på personer som ska försörja anhöriga som flyttar till Sverige, vilket i regel är ett års försörjning framöver. Men domstolen uttryckte samtidigt att ingen fast tidsgräns bör anges, utan att prövningen måste innehålla ett mått av flexibilitet. Därför kan man inte säga att det alltid räcker med, eller alltid krävs, 12 månaders anställning för att få permanent uppehållstillstånd. Därför väljer Migrationsverket att betona vikten av individuell bedömning om den som ansöker om permanent uppehållstillstånd inte har fast anställning.

Migrationsverket har nu uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande, prövningen har anpassats och informationen på Migrationsverkets webbplats har skrivits om.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd för doktorander