Så handlägger Migrationsverket ansökningar om uppehållstillstånd för övriga studier

Migrationsverkets enhet i Umeå handlägger ansökningar om uppehållstillstånd för övriga studier.

För kontakt med enheten i Umeå går det bra att mejla:

umea-tillstandsenhet1@migrationsverket.se

Migra­tions­verket beviljar inte förturer

Migrationsverket beviljar inte förturer. I stället handlägger vi alla ansökningar så skyndsamt som möjligt.

Hand­lägg­nings­tider kan variera

Det finns vissa händelser som kan förlänga tiden för handläggning av ett ärende på Migrationsverket. Detta kan till exempel vara att

  • ett ärende inte är komplett, och därför måste kompletteras. Det kan gälla till exempel om en inskannad passkopia som har skickats till Migrationsverket inte är läsbar
  • ärendet måste föredras för säkerhetspolisen
  • Migrationsverket bedömer att man måste göra en utredning med den sökande på utlandsmyndigheten
  • antalet inkommande ärenden kan påverka möjligheten att hantera alla ärenden inom den normala handläggningstiden.

Information om väntetider

Uppgifter som Migra­tions­verket får lämna ut angå­ende enskilda ärenden

Uppgifter som är offentliga och som får lämnas ut är till exempel att en ansökan har lämnats in, om beslut har fattats eller inte, information om handläggningstider eller om hur handläggningsförfarandet går till.

Möjlighet till kontroll av ansökan

Studenten kan via tjänsten "Kontrollera din ansökan" se om Migrationsverket har tagit emot en ansökan eller om ett beslut har tagits. Detta går att göra både med och utan inloggning.

Kontrollera en ansökan

Sidan senast uppdaterad: