Möjlighet att bli certifierad stänger 1 juni

Migrationsverket har beslutat att avveckla certifieringssystemet och ersätta den med en ny modell som främjar rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. Första steget i avvecklingen är att möjligheten att bli certifiera aktör stänger 1 juni.

Migrationsverket har ett uppdrag från regeringen som handlar om att främja rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. Detta ska göras med bättre service och kortare handläggningstider för företag som söker högkvalificerad arbetskraft utanför EU.

Dagens certifieringssystem har vuxit sig så stort att det inte längre uppfyller sitt ursprungliga syfte. Systemet innehåller idag många företag som inte rekryterar högkvalificerad arbetskraft. Därför har Migrationsverket beslutat att avveckla certifieringssystemet.

Det första steget i avvecklingen är att anmälan om att bli certifierad aktör stänger efter nuvarande anmälningsperiod. Migrationsverket kommer att handlägga de intresseanmälningar om att bli certifierad som har kommit in fram till den 31 maj, men den 1 juni stänger e-tjänsten för denna typ av anmälan.

För de redan certifierade aktörerna kvarstår tills vidare möjligheten att lämna in anmälningar om att representera nya underföretag. Berörda aktörer kommer att få information om hur avvecklingen av certifieringssystemet kommer att gå till.

Alla detaljer om den nya modellen som kommer att ersätta dagens certifieringssystem är inte på plats än. Däremot är det redan klart att det kommer att innehålla nya enheter för internationell rekrytering, vars uppdrag är att ge extra service till arbetsgivare som söker högkvalificerad arbetskraft utanför EU. Införandet av den nya modellen planeras ske i slutet av året, efter dialog med näringslivet .

Läs mer om beslutet att införa en ny modell för arbetsmarknadsärenden.