Förbättrad service bidrar till ett konkurrenskraftigt Sverige

Den 29 januari lanseras Migrationsverkets nya arbetssätt inom arbetstillstånd. Syftet är att främja arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.

Migrationsverket ska nu prioritera arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft och snabbare fatta beslut i dessa ärenden. Ansökningar från högkvalificerad arbetskraft som är kompletta hanteras inom 30 dagar. Kraven för att få arbetstillstånd förändras inte.

Migrationsverket erbjuder en extra service till arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft för att de enklare ska kunna lämna in kompletta ansökningar. Arbetsgivare som kontaktar Migrationsverket kan få hjälp via telefon och mejl. Men det kan också handla om möten med arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft.

Läs mer om vilket stöd Migrationsverket erbjuder arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.