Uppdaterad blankett för mottagningsavtal för forskare i Sverige

Migrationsverket har publicerat en uppdaterad version av den blankett för mottagningsavtal som används i ärenden om uppehållstillstånd för forskning.

Mottagningsavtalet är en förutsättning för att forskningshuvudmannen ska få ta emot forskaren och för att forskaren ska kunna få uppehållstillstånd. Avtalet ska bifogas forskarens ansökan om uppehållstillstånd.

Syftet med uppdateringen är att genom tydligare struktur och information underlätta för de som ska fylla i blanketten. Utökad vägledning har lagts till med målet att få in fler kompletta ansökningar.

Fyll gärna i blanketten på datorn när den ska användas för en ansökan om uppehållstillstånd. Det underlättar vår hantering av ärendet.