Aktuellt

 • 2017-11-21

  Förbättringsmöte mellan Migrationsverket och lärosäten

  Den 26 oktober träffades representanter för Migrationsverket, Universitets- och Högskolerådet (UHR), Ladokkonsortiet, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt lärosäten.
 • 2017-08-14

  Behörighet kontra studieavsikt

  Migrationsverket upplever att det finns en missuppfattning gällande syftet med de utredningar av studieavsikt som vi ibland genomför. Vi vill därför förtydliga detta nedan.
 • 2017-06-30

  Viktig information om intyg gällande förlängningsansökan för doktorander

 • 2017-06-22

  Antalet kompletteringar har sjunkit kraftigt under våren

  Antal kompletteringar för ansökningar om uppehållstillstånd för studier på universitet och högskola har sjunkit kraftigt under våren 2017 jämfört mot våren 2016, även om antalet inkomna ärenden har blivit fler. Det beror till stor del på att lärosätena är med och bidrar på de årliga förbättringsmöten som Migrationsverket har. Migrationsverket kan i ansökningarna se att informationen som gått ut används, vilket också leder till att ansökningarna oftare är kompletta. Detta sänker väntetiden för de som ansöker om uppehållstillstånd. Migrationsverket vill tacka lärosätena för detta stöd.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.