Aktuellt

 • 2018-09-04

  Undantag på kravet gällande heltidsstudier för studenter som omfattas av rörlighetsåtgärder

  Migrationsverket har uppdaterat praxis för studenter från tredjeland som studerar på program som t.ex. Erasmus och TRIBOS. Det blir nu möjligt för dessa studenter att få uppehållstillstånd fram till examinationen, trots att studieprogrammen inte innebär heltidsstudier.
 • 2018-06-08

  Två blanketter och deras engelska motsvarighet har uppdaterats

  Blanketterna Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förlängningsansökan (114011) och Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier i Sverige (188011) och deras engelska motsvarigheter (115011 och 189011) har uppdaterats.
 • 2018-05-17

  Uppdaterad information för lärosäten

  Utifrån det senaste årliga mötet mellan Migrationsverket och svenska lärosäten har några delar av Migrationsverkets webbsidor för lärosäten uppdaterats. Den största uppdateringen återfinns under Vanliga frågor och svar där vi både uppdaterat och lagt till några frågor och svar. Vi arbetar också med att uppdatera guiden Från ansökan till beslut på webbplatsen.
 • 2018-04-19

  Aktuell statistik om studerandeansökningar

  Antalet öppna studerandeärenden, alla kategorier sammanslagna, är i dagsläget 1 119. Av dessa är 642 förstagångs- och 477 förlängningsansökningar.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.