Aktuellt

 • 2018-01-31

  Ändrad praxis när Migrationsverket handlägger studenternas förlängningsansökningar

  Nu är intyg om försörjningshistorik inte längre en obligatorisk uppgift i ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier. Dessutom införs en mer generös möjlighet till undantag från kravet på heltidsstudier i vissa förlängningsärenden. Syftet med praxisändringen är att minska behovet av kompletteringar och att ge fler studenter en rimlig chans att kunna slutföra sina studier.
 • 2017-12-22

  Ett nytt försörjningsbelopp från och med den 1 januari 2018

  Den studerande ska förfoga över minst 8 190 kronor per månad enligt försörjningskravet för 2018. Det gäller ansökningar om uppehållstillstånd som kommer in till Migrationsverket från och med den 1 januari 2018.
 • 2017-11-21

  Förbättringsmöte mellan Migrationsverket och lärosäten

  Den 26 oktober träffades representanter för Migrationsverket, Universitets- och Högskolerådet (UHR), Ladokkonsortiet, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt lärosäten.
 • 2017-08-14

  Behörighet kontra studieavsikt

  Migrationsverket upplever att det finns en missuppfattning gällande syftet med de utredningar av studieavsikt som vi ibland genomför. Vi vill därför förtydliga detta nedan.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.