Nya ansökningsblanketter för hälsoundersökning

Regioner ska i första hand söka ersättning för hälsoundersökning via E-tjänst för regioner, men i vissa fall kan regionen behöva skicka in en ansökan via blankett.

Ansökningsblanketterna har i samband med en tillgänglighetsanpassning även justerats för ökad enhetlighet med e-tjänsten. Det innebär att regionen inte längre behöver ange sökt belopp i blanketten. Rätt belopp, för det år som hälsoundersökningen genomfördes, räknas fram av Migrationsverkets it-system.

På blankettens förstasida kan regionen ange beräknat sökt belopp, som endast utgör ett beräkningsunderlag. Migrationsverkets beslut om ersättning grundar sig på det datum och därmed det årets belopp, som hälsoundersökningen har genomförts.

Du hittar blanketterna på sidan Blanketter för regioner eller på respektive sida:

Ersättning till regioner för hälsoundersökning av asylsökande

Ersättning till regioner för hälsoundersökning av personer med uppehållstillstånd

Ersättning till regioner för hälsoundersökning av person som hålls i förvar