ንዓኻ ምስ ወለድኻ ወይ ምስ ካልእ ሞግዚት ሓቢርካ ዑቕባ ትሓትት ዘሎኻ

För dig som söker asyl med förälder eller annan vård­nads­ha­vare – tigrinska

እዚ ሓበሬታ’ዚ፡ ንዓኻ ምስ ወለድኻ ሓቢርካ ዑቕባ ንኽትሓትት ናብ ሽወደን መጺእካ ዘሎኻ ሰብ ዚምልከት እዩ። ዑቕባ ምሕታት ማለት፡ ናብ ሓንቲ ሓዳስ ሃገር ምምጻእን፡ ኣብኡ ድማ ካብ ውግእ ወይ ካብ ሓሳረ-መከራ ሓለዋ ንኺግበረልካ ምልማን ማለት’ዩ።

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ንስኻ ከም ሓታቲ ዑቕባ ክትሓልፎ ዘሎካ መስርሕን፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” መን ዑቕባ ኪረክብ መሰል ከም ዘሎዎ ብኸመይ ከም ዚውስን፥ ከምኡ ድማ፡ ንስኻን ስድራቤትካን፡ ውሳነ ክሳብ ዚመጸኩም ኣብ ትጽበዩሉ ጊዜ፥ እንታይ ደገፍ ክትረኽቡ መሰል ከም ዘሎኩምን በብሓደ ክንገልጾ ኢና።

እቲ ሓበሬታት’ቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ክንበብ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ኣገባብ፡ ኣብቲ ዑቕባ ሓቲታካሉ ዘሎኻ እዋን ብዛዕባ ዘጋጥሙ ነገራት ፍልጠት ንምርካብ፥ ነቲ ጽሑፍ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ኣልሚምካ ምንብቡ ኪኸውን ከሎ፥ እቲ ካልኣይ ድማ፡ ነታ ንግዚኡ ብዝበለጸ ኣድላዪት ዝኾነት ሓበሬታ እናመረጽካ በብኣርእስተ-ምዕራፉ ምንባብ እዩ።

EU-logotyp

Last updated: