Säkert ursprungsland

Migrationsverket har en lista på så kallade säkra ursprungsländer. Om du som söker asyl kommer från något av dessa länder utgår Migrationsverket från att du kan få skydd av myndigheterna i ditt hemland.

I Sverige tillämpas EU:s regler om så kallade säkra ursprungsländer. Migrationsverket har en lista på de länder som anses vara säkra ursprungsländer. För att ett land ska bedömas som ett säkert ursprungsland behöver flera kriterier vara uppfyllda. När bedömningen görs om ett land kan betraktas som säkert gör Migrationsverket en helhetsbedömning av landet och tittar bland annat på följande:

 • om det finns väpnade konflikter
 • om det förekommer förföljelse eller tortyr
 • hur grundläggande fri- och rättigheter tillämpas.

Enligt Migrationsverket är följande länder säkra ursprungsländer:

 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Chile
 • Georgien
 • Kosovo
 • Mongoliet
 • Nordmakedonien
 • Serbien

Om du kommer från något av dessa länder, utgår Migrationsverket från att du kan få skydd av myndigheterna i ditt hemland. Migrationsverket kan då fatta beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart. Det innebär att du kan bli tvungen att lämna Sverige även om du överklagar beslutet, och du kommer att få ett återreseförbud som gäller i två år.

Om det finns allvarliga skäl till varför du inte kan få skydd av myndigheterna i ditt hemland och att ditt hemland inte kan anses vara säkert för just dig, kan Migrationsverket inte fatta beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

Läs mer om avvisning som ska genomföras omedelbart

Sidan senast uppdaterad: