Nyhetsarkiv för anordnare av högre utbildning


  • Migra­tions­verket ändrar sin praxis gällande utlands­vis­telse

    Migrationsverket har förenklat och likriktat sin praxis gällande bedömning av utlandsvistelse. Förändringen innebär att det nu blir enklare för studerande att bedriva studier utomlands utan att det påverkar deras möjlighet att få eller behålla sitt uppehållstillstånd. Förändringen gäller studerande vid högre utbildning som ska genomföra studier i annat land än Sverige som en del av sin utbildning.

  • Ändringar i försörjningskravet för studerande

    Från och med den 1 mars sänks försörjningskravet för de studerande som har tillgång till fri bostad och/eller mat under sina studier.

Sidan senast uppdaterad: