Arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft ska få bättre service

Migrationsverket beslutar att inrätta nya enheter för internationell rekrytering som ska ge bättre service till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft. Det ska korta handläggningstiderna och bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige.

För att uppfylla regeringsuppdraget att främja rekrytering av högkvalificerad arbetskraft har Migrationsverket beslutat att införa en ny modell för arbetsmarknadsärenden. Den nya modellen innehåller bland annat enheter för internationell rekrytering som ska ge extra service till arbetsgivare som söker högkvalificerad arbetskraft utanför EU.

De nya enheterna för internationell rekrytering kommer att ersätta dagens certifieringsprocess. Införandet av den nya modellen planeras ske i slutet av året, efter dialog med näringslivet.