Människohandel

Handel med människor är en dold och olaglig verksamhet som idag är en av världens största brottsliga verksamheter. Många gånger är det barn som utsätts. Det är därför viktigt att du som god man anmäler om du misstänker människohandel.

Även om sexuellt utnyttjande av kvinnor är den allra vanligaste formen av människohandel, gäller det att vara uppmärksam på andra sätt. Handel med människor kan till exempel även handla om tiggeri, slavarbete eller till och med organstöld. Det innebär att någon har blivit utsatt för olika handlingar genom tvång, vilseledande eller hot. Människohandel är idag världens tredje största brottsliga verksamhet och varje år utsätts cirka 1,2 miljoner barn enligt FN:s beräkningar.

Uppmärk­samma händelsen

Många gånger är det barn som utsätts för människohandel. Det beror på att barn oftast har svårare att säga nej och är lättare att påverka än vuxna. Att ett barn har svårt att säga nej kan bero på flera olika saker, bland annat att barnet känner sig maktlöst eller har en fattig bakgrund.

Handel med människor kan innebära att den som är utsatt tvingas tigga, stjäla, langa, bli bortgift, sälja sexuella tjänster, utnyttjas i hemmet, begå andra brott, med mera. Det är inte alltid så lätt att veta om ett barn är utsatt. Många gånger berättar barnet det som det har blivit tillsagt att säga och behöver trygghet för att våga berätta sin verkliga historia.

Några andra tecken på människohandel du som god man kan vara uppmärksam på är till exempel att barnet

  • saknar pass- eller ID-kort, eller har falska ID-handlingar
  • kom in olagligt i landet
  • inte har kontaktuppgifter till personer som mötte dem när de anlände eller till personer som har ansvar för barnet
  • har varit i Sverige från en vecka till flera månader innan barnet tar kontakt med Migrationsverket
  • har mobiltelefon, SIM-kort eller telefonnummer och är instruerad att ringa vid kontakt med myndigheter 
  • har en betydligt äldre pojkvän
  • verkar styrd av någon som ringer ofta
  • försvinner ofta från boendet utan förklaring
  • ser välklätt ut och/eller har mycket pengar på sig men kan inte redogöra för var pengarna kommer ifrån
  • är inblandad i kriminella aktiviteter och/eller grupper.

Mer information om människohandel och vilka tecken som du kan vara uppmärksam på kan du läsa om i Migrationsverkets broschyr om människohandel.

Människohandel – information till dig som är god man för ensamkommande barn Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du miss­tänker männi­sko­handel

Om du som god man misstänker att ett barn har blivit utsatt för människohandel är det viktigt att du polisanmäler eller tipsar polisen. Polisen kan göra en hot- och riskbedömning och hjälpa barnet med olika former av skydd, till exempel överfallslarm.

För att komma i kontakt med polisen kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Om det är akut ringer du 112.

Andra sätt att få hjälp

För råd, tips och stöd kan du även kontakta socialjouren i din kommun, ideella kvinno-, mans- eller brottsofferjouren eller BRIS – Barnens rätt i samhället (om barnet är under 18 år). Du kan självklart välja att vara anonym om du vill.

Om du behöver hjälp med din polisanmälan eller vill veta hur uppehållstillståndet och asylansökan påverkas av att barnet är utsatt för människohandel, kan du vända dig till oss på Migrationsverket.

Läs mer

Polisen arbete med människohandel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS, Barnens rätt i samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NMT, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som är barn på flykt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Jämställdhetsmyndighetens folder)

Sidan senast uppdaterad: