Fast­ställda scha­blon­be­lopp för 2024

Regeringen har beslutat om ersättningsbelopp för 2024.

Endast höjt belopp för nyanländas hälsoundersökning

För asyl­sö­kande och skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet är beloppen för hälso- och sjukvård desamma 2024 som 2023.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om hälso- och sjukvård för asylsökande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om statlig ersättning för asylsökande och massflyktingar som betalas ut till regionen utan ansökan

För asyl­sö­kande och skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet gäller samma belopp för hälsoundersökning 2024 som 2023.

För nyanlända höjs beloppet för hälsoundersökning till 2 680 kronor.

Läs mer om ersättning för hälsoundersökningar för: