Nyhetsarkiv för kommuner

 • Behovet av akuta boen­de­platser fort­sätter att minska

  Läget i mottagningen av skyddsökande från Ukraina fortsätter att stabiliseras. Det gör att Migrationsverket återigen kan skriva ner behovet av tillfälliga boenden, så kallade evakueringsplatser.
 • Ersättning för barn som omfattas av massflyktsdirektivet

  Den 7 april beslutade regeringen om vissa förordningsändringar för att möjliggöra för kommun att få ersatt vissa kostnader som gäller barn som omfattas av massflyktsdirektivet.
 • Ensamkommande barn från Ukraina

  Det är i stort samma regler som gäller för ensamkommande barn från Ukraina som ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som för ensamkommande barn från andra delar av världen som söker asyl. Det som skiljer sig är framförallt hanteringen vid ansökningstillfället.
 • Minskat behov av akuta boendeplatser för skyddssökande från Ukraina

  Tack vare ett snabbt agerande från kommunerna finns det för närvarande tillräckligt många boendeplatser för att täcka de omedelbara behoven för personer som söker skydd i Sverige. Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram bostäder för det mer långsiktiga perspektivet.

Sidan senast uppdaterad: