E‑tjänst för att förlänga skydd

De skyddsbehövande som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som slutar gälla 4 mars 2023 måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd om de vill stanna i Sverige. Ansökan ska göras i en e‑tjänst som är öppen mellan 1 februari och 4 mars.

Det är viktigt att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i tid, det vill säga senast 4 mars 2023. Det behövs inte giltiga identitetshandlingar för att få förlängt uppehållstillstånd.

Det är Migrationsverket som ansvarar för att följa vilka som sökt nytt uppehållstillstånd eller inte. De personer som inte sökt om förlängt uppehållstillstånd omfattas inte av LMA. Enligt gällande regelverk kring statlig ersättning har kommunen inte längre rätt till ersättning för de som inte omfattas av LMA. Skyddsbehövande som inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Migrationsverket kommer regelbundet följa upp och informera om hur många skyddsbehövande som förlänger sin ansökan.

Som ett första steg har alla skyddsbehövande i dagarna fått hem brev om att förlänga sitt uppehållstillstånd och information har gått ut genom Migrationsverkets digitala kanaler.

Läs mer om e-tjänsten för att förlänga skydd