Om reseersättning till sfi för personer med tillfälligt skydd

Migrationsverket bedömer att sfi inte ingår i tidiga insatser för asylsökande och har därför inte möjlighet att betala ut ersättning för eventuella resor till sfi för de med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i förordningen om vuxenutbildning som ger kommuner möjlighet att erbjuda sfi, svenska för invandrare, till personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Den nya bestämmelsen började gälla den 1 juni.

I Migrationsverkets regleringsbrev framgår det att verksamhetsmedel får användas till att ersätta resor till tidiga insatser för asylsökande, tia.

Migrationsverkets bedömning är att sfi inte ingår i tia då det är en utbildningsform enligt skollagen. Det innebär att Migrationsverket inte kan betala ut ersättning för resor till sfi.

Kommunerna kommer enligt nya bestämmelser som träder i kraft 2 augusti Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kunna ansöka om så kallat stimulansbidrag, hos Skolverket, för den sfi de erbjuder och som inte omfattas av andra typer av statliga bidrag.