Asylsökande från Ukraina kan få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Regeringen har beslutat att fler personer ska kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. De som berörs kan anvisas till kommunerna för boende, men ryms inom aktuella fördelningstal.

Fram till idag har massflyktsdirektivet bara gällt personer som kom från Ukraina till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare. Regeringens beslut innebär att även personer från Ukraina som kom till Sverige tidigare har möjlighet att få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

För att de här personerna ska kunna omfattas av massflyktsdirektivet krävs att de befann sig lagligt i Sverige före 22 december 2023. Det gäller framför allt skyddssökande från Ukraina som kom till Sverige före 30 oktober 2021, och idag lever som asylsökande därför att de hittills inte har omfattats av massflyktsdirektivet.

Så påverkas kommunerna av regeringens beslut

När en person som är asylsökande istället får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet får Migrationsverket anvisa en kommun som ska ordna boendet och då övergår ansvaret för personens boende från Migrationsverket till kommunerna. Det sker inom en månad från det att Migrationsverket anvisat personen till kommunen för ordnande av bostad. Detta gäller dock bara om personen i fråga har bett Migrationsverket om hjälp med boende.

De flesta av de ca 1 000 asylsökande från Ukraina som berörs av regeringens beslut bor idag i eget boende. De fåtal som bor hos Migrationsverket och kan bli anvisade till kommunerna ryms inom aktuella fördelningstal. Berörda personer kommer att anvisas till kommun tidigast i januari 2024.