Så ansöker du om uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige som du är gift, registrerad partner eller sambo med

1

Fyll i ansökan

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person i Sverige som du vill flytta till. Du ska även skicka med olika dokument. Förutom adress, telefonnummer och e-postadress till familjemedlemmen i Sverige behöver du också hans eller hennes svenska personnummer.

Du anger också vilken svensk ambassad eller generalkonsulat du vill besöka för att göra din intervju. Du ska besöka ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Om det inte finns någon svensk ambassad eller generalkonsulat i det landet ska du vända dig till närmaste grannland där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat och dit du har tillstånd att åka. Om du har barn under 18 år som ska följa med till Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd för dem samtidigt.

För att kunna ansöka på webben ska

 • du och personen du ska flytta till i Sverige vara 18 år eller äldre
 • du ha en giltig e-postadress
 • du kunna betala ansökningsavgiften med Visa- eller Mastercard-kort
 • du kunna skanna eller fotografera de dokument som ska bifogas.

Läs mer om kraven för webbansökan

Dokument du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid, utfärdandeland, namnteckning och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du är gift eller registrerad partner med personen i Sverige ska du också bifoga

 • vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande
 • eventuellt dokument som visar att äktenskapet är registrerat i ditt hemland.

Om du har bott tillsammans i hemlandet eller annat land med personen i Sverige ska du också bifoga

 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har en gemensam bostad
 • dokument som visar att ni bott tillsammans, till exempel hyreskontrakt där ni båda finns angivna eller räkningar bakåt i tiden med namn och adress.

Du behöver skicka med dokument som visar vilken relation ni har. Om ni har bott tillsammans i hemlandet ska du skicka med dokument som visar det. Dokumenten du skickar med tillsammans med informationen i ansökan hjälper Migrationsverket att fatta beslut om du kan få uppehållstillstånd och för vilken tid tillståndet ska gälla.

Om du har barn under 18 år som ska flytta med dig till Sverige ska du också bifoga

 • kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande om att barnet får flytta med dig till Sverige från den andre vårdnadshavaren om den inte följer med till Sverige
 • domstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avliden
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

I Sverige har båda vårdnadshavarna rätt att vara med i beslut som gäller barnet. Därför måste den andra vårdnadshavaren som inte följer med till Sverige lämna sitt medgivande till att barnet får flytta till Sverige. Ett medgivande kan vara ett brev undertecknat av den andra vårdnadshavaren där denne skriver att han eller hon godkänner att barnet flyttar.

Om du väntar barn ska du också bifoga

 • graviditetsintyg

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Medgivande

Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hon eller han godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Om du redan har ansökt

Om du har skickat in en ansökan om uppehållstillstånd som ännu inte är avgjord ska du inte skicka in en ny ansökan via webben. Kontakta i stället Migrationsverket om du vill lämna ytterligare information i ärendet. Handläggningstiden i ditt ärende blir inte kortare för att du gör en ny ansökan via webben.

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är 18 år eller äldre och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Om du vill att din familjemedlem i Sverige ska företräda dig kan du ge honom eller henne en fullmakt. Om din familjemedlem har fullmakt skickas beslutet hem till denne och det är han eller hon som meddelar dig om Migrationsverkets beslut. Om du inte har lämnat fullmakt till någon är det ambassaden eller generalkonsulatet som meddelar beslutet till dig.

2

Betala avgift

I de flesta fall betalar du en avgift. Du betalar avgiften med kontokort eller betalkort i samband med ansökan. Beroende på vilka uppgifter du fyller i om dig själv och din familjemedlem känner ansökan av om du behöver betala eller inte.

Läs mer om avgifter

3

Frågeformulär till familjemedlemmen i Sverige

När Migrationsverket har tagit emot din ansökan får din familjemedlem ett e-postmeddelande. I meddelandet finns instruktioner för inloggning till ett formulär med frågor om hans eller hennes inkomst, bostad och er relation. Din familjemedlem ska besvara frågorna inom 14 dagar.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

4

Boka tid på ambassaden eller generalkonsulatet

När Migrationsverket har gått igenom din ansökan och frågeformuläret får du ett e-postmeddelande där vi ber dig boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5

Intervju

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du skickade in med din ansökan. Även barn som ansöker ska följa med. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Läs om hur Migrationsverket arbetar med hbtq- och genus-frågor

6

Migrationsverket handlägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Om Migrationsverket behöver mer information från dig

Migrationsverket kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter eller dokument från dig. Du behöver inte kontakta Migrationsverket. Om du har ansökt på webben och Migrationsverket ber dig komplettera din ansökan ska du göra det via e-post. Du ska inte skicka dokument till Migrationsverket med vanlig post. Du kan läsa mer om hur du kompletterar ditt ärende i e-postmeddelandet som Migrationsverket skickar om du behöver skicka in mer uppgifter.

Aktuella handläggningstider

I väntan på beslut

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Det är ambassaden i det land där du bor som prövar din ansökan om visum och det görs alltid en individuell bedömning. En förutsättning för att bli beviljad ett visum är att ambassaden bedömer att din avsikt är att lämna Sverige när ditt visum slutat att gälla. Om du blir beviljad ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige. Du kan bara ansöka om visum hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. Andra medlemsstater som representerar Sverige kan inte bevilja ansökningar om visum under tiden du väntar. Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

7

Du får beslutet

När beslutet är färdigt får du ett e-postmeddelande. Du ska kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för att få beslutet och eventuellt boka en tid för att hämta det. När du hämtar beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Om du har gett någon fullmakt att företräda dig skickas beslutet till den personen. Han eller hon ska meddela dig vad som står i beslutet.

Läs mer under Efter beslut

Tekniska problem?

Kontakta vår webbsupport.


OBS! För att kunna ansöka elektroniskt måste Javascript vara aktiverat.

Påbörja ansökan

Jag befinner mig


Du kan inte göra en webbansökan om att få flytta till en anhörig om du befinner dig i Sverige. Du måste återvända till ditt hemland, eller ett annat land där du har tillstånd att bo, och göra din ansökan därifrån.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-31

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.