Ekonomiskt stöd till återetablering

Du som ska återvända till ditt hemland har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Stödet riktar sig till dig som ska återvända till ett land där det är svårt att etablera sig på grund av svåra motsättningar. Du ansöker om stödet medan du befinner dig i Sverige.

Du kan få stödet om du ska återvända till något av dessa länder:

Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen, Liberia, Libyen, Mali, Sierra Leone, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad.

Villkor för att få stöd

Du kan få stödet om du:

  • har fått avslag på din ansökan om asyl eller om du har tagit tillbaka din ansökan om asyl i Sverige
  • självmant tänker återvända till ett land där förutsättningarna för att du ska kunna etablera dig är begränsade på grund av svåra motsättningar
  • sannolikt kommer att få bo i det land du tänker återvända till
  • befinner dig i Sverige när du gör din ansökan.

Stöd till din familj

Dina familjemedlemmar kan också få stödet: din make, maka, sambo, barn under 18 år eller andra nära anhöriga som lever tillsammans med dig. För att kunna få stödet måste dina familjemedlemmar också befinna sig i Sverige när ni lämnar in er ansökan.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om återetableringsstöd när du har fått avslag på din ansökan om asyl eller när du har tagit tillbaka din ansökan om asyl. Du ska ansöka inom två månader efter ett beslut om avslag eller efter att du har återkallat din asylansökan.

Du kan ansöka om återetableringsstöd hos din mottagningshandläggare och det är Migrationsverket som fattar beslut om att du får stödet eller inte. Migrationsverkets beslut om återetableringsstöd kan inte överklagas.

Stödet betalas ut i ditt hemland

Migrationsverket samarbetar med IOM (International Organization for Migration) som finns representerat i de flesta av de länder där återetableringsstödet delas ut. Det är IOM som kommer att betala ut pengarna i ditt hemland. Innan du lämnar Sverige kommer du att få telefonnummer till IOM:s kontor i ditt hemland. Du ringer dit och bokar tid för utbetalning av återetableringsstödet när du har kommit fram till hemlandet.

Utbetalningen sker i US-dollar och hela summan betalas ut vid ett tillfälle. När du hämtar ut pengarna ska du visa upp pass och en kopia på beslutet om att du ska få återetableringsstöd.

Om IOM inte har ett kontor i ditt hemland kan stödet betalas ut till dig innan du lämnar Sverige.

Läs mer om IOM (International Organization for Migration)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödets storlek

Återetableringsstödet motsvarar 30 000 svenska kronor för varje person över 18 år och 15 000 kronor för barn under 18 år. En familj kan få högst 75 000 kronor.

Om du lämnar oriktiga uppgifter

Migrationsverket får besluta om att du ska betala tillbaka stödet helt eller delvis om du:

  • inte återvänder självmant eller om du reser in olagligt i Sverige efter att du har återvänt
  • har lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.