Personer och myndigheter du möter

Du kommer att träffa flera myndigheter och många olika vuxna som har ansvar för olika saker som rör dig. Myndigheter ska se till att samhället fungerar enligt Sveriges lagar. Exempel på myndigheter som du kommer att ha kontakt med är Migrationsverket och socialtjänsten.

Migra­tions­verket

Migrationsverket ansvarar bland annat för

 • att utreda din ansökan och bestämma om du har rätt till asyl och uppehållstillstånd eller inte
 • att utse ett offentligt biträde som kan hjälpa dig med din ansökan
 • att ge dig ekonomiskt stöd om du inte har egna pengar
 • att bestämma vilken kommun som ska ansvara för att ge dig boende, skola och god man
 • att hjälpa dig att få kontakt med dina föräldrar om det är möjligt
 • att hjälpa dig att resa från Sverige om du inte får stanna här.

Du kommer att träffa flera olika personer på Migrationsverket. Om du känner dig mer bekväm med att prata med en man eller en kvinna kan du berätta det.

Kommunen

Kommunen ansvarar bland annat för

 • att du får någonstans att bo som passar dig och dina behov
 • att du får gå i skolan
 • att du får en god man.

Soci­al­tjänsten

I varje kommun finns något som heter socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar efter regler om hur samhället ska hjälpa alla som behöver stöd. Det är socialtjänsten som bestämmer var du ska bo. Alla ensamkommande barn får en kontaktperson på socialtjänsten som kallas för socialsekreterare.

God man

Om du är under 18 år och kommer till Sverige utan dina föräldrar får du en god man. Du kommer inte att bo hos din gode man, men han eller hon ansvarar för att hjälpa dig med flera saker som dina föräldrar annars skulle ha gjort.

En god man ska till exempel

 • vara med när du har kontakt med myndigheter, till exempel Migrationsverket eller socialtjänsten
 • sköta kontakten med din skola
 • hjälpa dig att boka tid hos läkare, tandläkare eller psykolog
 • ansvara för din ekonomi om du är under 16 år.

Läs mer och se filmer om vad en god man gör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tolk

Du har rätt till tolk när du ska på viktiga möten. Det kan vara när du träffar Migrationsverket eller något som jobbar på kommunen eller när du ska till doktorn.

Tolken kan prata både svenska och det språk som ni talar. Tolken ska översätta allt som sägs i rummet, och inte säga något mer. Det är viktigt att du och tolken förstår varandra och att du vågar berätta allt när tolken är med. Om du inte förstår tolken måste du berätta det. Berätta också om du och tolken är släkt eller känner varandra på något annat sätt. Om du helst vill ha en man eller kvinna som tolk ska du berätta det i förväg.

Offent­ligt biträde

Ett offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. Han eller hon ska ge dig juridisk rådgivning och hjälpa dig med din ansökan om asyl. Det är Migrationsverket som utser ett offentligt biträde åt dig, men han eller hon arbetar inte för Migrationsverket. Du kan föreslå en person om du känner ett biträde som du har förtroende för, men det är inte säkert att du kan få just det biträdet som du önskar. Du kan också säga till om du helst vill ha ett manligt eller ett kvinnligt biträde.

Tyst­nads­plikt

Alla som jobbar på Migrationsverket, på kommunen och inom sjukvården eller skolan har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta vad du har sagt för någon som inte har laglig rätt att veta det. Det är bara de som jobbar med ditt ärende som har rätt att veta vad du har sagt. Tolken och det offentliga biträdet har också tystnadsplikt.

En god man har däremot inte tystnadsplikt. Det beror på att en god man, precis som en förälder, ska prata med olika myndigheter om dig.

Alla som har tystnadsplikt får bryta tystnadsplikten så att de kan prata med någon annan ansvarig vuxen om de tror att du är i fara på något sätt.

EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: