Till dig som söker asyl utan förälder eller annan vårdnadshavare

Den här informationen är till för dig som har kommit utan dina föräldrar och sökt asyl (skydd) i Sverige. Här beskriver vi vilka steg man går igenom som asylsökande, hur Migrationsverket bestämmer vem som har rätt till asyl, och vilket stöd asylsökande barn och ungdomar har rätt till.

Informationen kan användas både av dig som är asylsökande, och av andra ungdomar som vill veta mer om vad asyl är och hur det går till att ansöka om asyl, eller vuxna som vill ha hjälp att förklara asylprocessen för barn och ungdomar.

Informationen kan läsas på olika sätt. Du kan antingen läsa allt från första till sista sidan för att få kunskap om vad som händer när du söker asyl. Eller så kan du läsa det avsnitt som känns viktigast för dig just nu.

Dina rättigheter

Asylprocessen

När du blir 18 år

Till dig som är viktig vuxen för ett barn som har sökt asyl

Mer information och stöd

Vad betyder orden?

Sidan senast uppdaterad: