Instruktioner till ansökan om dagersättning

Instruktioner till blanketten Ansökan om dagersättning (Mot23). Använd blanketten om du är asylsökande och vill ansöka om dagersättning.

1. Person­upp­gifter

Fyll i ansökan med dina personuppgifter och kontaktuppgifter. Du behöver i ansökan ange ditt efternamn och förnamn, din adress, födelsetid, kön, medborgarskap och ditt dossiernummer hos Migrationsverket.

2. Ekono­misk dekla­ra­tion

Inkomster: Fyll i om du har inkomster i form av lön från anställning eller bidrag från annan myndighet eller organisation, till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller barnbidrag från Försäkringskassan.

Kontanter: Fyll i om du har kontanter och hur mycket.

Ekonomiska tillgångar: Fyll i om du har ekonomiska tillgångar, till exempel bil, bankmedel i Sverige eller utlandet, eget företag, aktier eller tillgångar i utlandet som du kan sälja för att få kontanter.

3. Under­teckna ansökan

Genom att underteckna ansökan intygar du

  • på heder och samvete att uppgifterna du skrivit i ansökan är korrekta och sanningsenliga.
  • att du förstår att du är skyldig att anmäla till Migrationsverket om det sker förändringar, i de uppgifter du lämnat i ansökan, och annat som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd, såsom adressuppgifter.
  • att du är medveten om att felaktigt lämnade uppgifter kan ses som bidragsbrott, något som kan leda till polisanmälan.
  • att du har förstått vad du undertecknar.

Det är viktigt att du fyller i ansökan rätt för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut utan att be dig om fler uppgifter. Om det saknas uppgifter kan Migrationsverket behöva be dig att komplettera din ansökan, vilket kan förlänga tiden till beslut. Migrationsverket kan även besluta att avslå din ansökan om det inte går att bedöma ditt behov.

Lämna in eller skicka ansökan till din mottagningsenhet.

Postadresser till Migrationsverkets mottagningsenheter

Sidan senast uppdaterad: