Instruktioner till ansökan om särskilt bidrag till barn

 1. Beskriv vad ansökan gäller. Beskriv så tydligt som möjligt vad du behöver bidrag för, och hur mycket pengar du behöver för att kunna köpa varan eller tjänsten. 

 2. Beskriv varför barnet behöver varan eller tjänsten.

 3. Skriv vilka handlingar du lämnar med ansökan för att visa att barnet behöver varan eller tjänsten.

 4. Fyll i om du, den andra föräldern eller ditt barn har inkomster i form av lön från anställning eller bidrag från annan myndighet eller organisation, till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller barnbidrag från Försäkringskassan.  

 5. Fyll i om du, den andra föräldern eller ditt barn har mer kontanter än din eventuella dagersättning från Migrationsverket.

 6. Fyll i om du, den andra föräldern eller ditt barn har ekonomiska tillgångar, till exempel bil, bankmedel i Sverige eller utlandet, eget företag, aktier eller tillgångar i utlandet som du eller den andra föräldern kan sälja för att få kontanter. 

 7. Genom att underteckna ansökan intygar du på heder och samvete att  
 • de uppgifter som du har lämnat i ansökan är korrekta
 • du förstår att du måste anmäla förändringar av din ekonomi som kan påverka din rätt till, eller storleken på, bidraget
 • du är medveten om att felaktigt lämnade uppgifter kan ses som bidragsbrott, något som kan leda till polisanmälan 
 • du har förstått vad du undertecknar.

Det är viktigt att du fyller i ansökan rätt för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut utan att be dig om fler uppgifter. Om det saknas uppgifter kan Migrationsverket besluta att avslå din ansökan eftersom det inte går att bedöma ditt behov.      

Lämna in blanketten till din mottagningsenhet eller skicka blanketten till din mottagningsenhet.

Postadresser till Migrationsverkets mottagningsenheter

Sidan senast uppdaterad: