Så handlägger Migrationsverket ansökningar om uppehållstillstånd för studier

Enheter i Växjö, Umeå och Örebro handlägger ansökningar om uppehållstillstånd för studier.

Enheter på Migra­tions­verket som hand­lägger stude­ran­deärenden

För kontakt med dessa enheter hänvisas till följande adresser:

Sundsvall: sundsvall-tillstandsenheten@migrationsverket.se

Umeå 1: umea-tillstandsenhet1@migrationsverket.se

Umeå 2: umea-tillstandsenhet2@migrationsverket.se

Växjö 1: GB-VXO-Studerande@migrationsverket.se

Växjö 2: vaxjo-studerande2@migrationsverket.se

Örebro: GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

Alla anordnare av högre utbildning är uppdelade mellan de olika enheterna på Migrationsverket. För att se vilken enhet som handlägger vilka ärenden, se Migrationsverkets ansvarsfördelning på sidan Kontaktuppgifter för anordnare av högre utbildning.

Migra­tions­verket beviljar inte förturer

Migrationsverket beviljar inte förturer. I stället handlägger vi alla ansökningar så skyndsamt som möjligt.

Hand­lägg­nings­tider kan variera

Det finns vissa händelser som kan förlänga tiden för handläggning av ett ärende på Migrationsverket. Detta kan till exempel vara att

  • ett ärende behöver kompletteras. Det kan gälla till exempel om en inskannad passkopia som har skickats till Migrationsverket inte är läsbar. Det kan också gälla fall där ett studieintyg som anordnaren av högre utbildning har utfärdat saknar nödvändiga uppgifter (se Migrationsverkets checklistor för studieintyg)
  • ärendet måste föredras för säkerhetspolisen
  • Migrationsverket bedömer att man måste göra en utredning med den sökande på utlandsmyndigheten.

Uppgifter som Migra­tions­verket får lämna ut angå­ende enskilda ärenden

Uppgifter som är offentliga och som får lämnas ut är till exempel

  • att en ansökan har lämnats in
  • om beslut har fattats eller inte
  • om studenten har ett giltigt uppehållstillstånd
  • information om handläggningstider eller om hur handläggningsförfarandet går till.

Sidan senast uppdaterad: