Migrationsverket logotyp

Anställa någon som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

En person som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige kan få permanent uppehållstillstånd om han eller hon bland annat kan försörja sig. Om du ska anställa någon med ett tidsbegränsat tillstånd måste du anmäla detta till Skatteverket och personen ska ha påbörjat sin anställning innan det tidsbegränsade tillståndet tar slut.

En person som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt att arbeta. Det gäller även personer som har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller ömmande omständigheter, eller verkställhetshinder.

Som arbetsgivare bör du kontrollera att personen har ett giltigt tillstånd innan anställningen påbörjas. Om arbetstagaren lämnar in en ansökan om förlängning innan det tidigare tillståndet har gått ut har han eller hon rätt att fortsätta arbeta tills Migrationsverket har fattat beslut om förlängning.

Under­rätta Skat­te­verket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i en blankett med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Du ska underrätta Skatteverket senast en månad efter att anställningen har påbörjats.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och tolv månader efter att anställningen har tagit slut.

Du ska använda blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, för att anmäla anställning till Skatteverket.

Hitta blankett och mer information på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krav för fortsatt tillstånd

För att arbetstagaren ska få fortsatt tillstånd krävs att

  • personen har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen
  • personen ska kunna försörja sig själv
  • anställningsvillkoren är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar
  • personen har fast anställning eller avtal om minst två års anställning
  • du som arbetsgivare har anmält till Skatteverket att personen arbetar hos dig
  • personen kan visa särskild licens, legitimation eller tillstånd för att få utöva yrket om yrket kräver det
  • personen kan visa att hon eller han har fullföljt gymnasiet eller en motsvarande utländsk utbildning om personen är under 25 år
  • inkomsten inte grundar sig på en anställning som är subventionerad av någon form av statligt bidrag, till exempel instegsjobb.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?