Högkvalificerad arbetskraft står i fokus med nytt arbetssätt

Den 15 december stänger certifieringsprocessen för certifierade aktörer. I stället kommer Migrationsverket den 29 januari att införa ett nytt sätt att sortera ansökningar om arbetstillstånd, där service till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft ska prioriteras och få snabba beslut.

Genom en särskild certifieringsprocess kunde arbetsgivare tidigare certifiera sig för att få snabbare handläggning av sina ansökningar om arbetstillstånd. Till en början fungerade certifieringen som tänkt, men i takt med att fler och fler arbetsgivare anslöt sig växte sig processen för stor. Här fanns nu även många arbetsgivare som rekryterar inom yrken som inte är högkvalificerade, samt arbetsgivare inom branscher med högre utredningskrav – något som påverkade handläggningstiderna för alla certifierade. Den 15 december stänger därför certifieringen.

Certifieringen ersätts av nytt arbetssätt

Stängningen av certifieringsprocessen är nödvändig för att Migrationsverket ska kunna fokusera sina serviceresurser på arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft, i enlighet med regeringsuppdraget om att främja rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. Den 29 januari inför vi ett nytt sätt att sortera ansökningar om arbetstillstånd, där service till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft ska prioriteras.

Sorterar ansökningar baserat på yrke och bransch

Det nya arbetssättet innebär att Migrationsverket kommer att sortera ansökningar om arbetstillstånd baserat på yrke och bransch. Det blir också lättare att i ett tidigt skede skilja på beslutsklara ansökningar och ansökningar som behöver kompletteras. Detta ska leda till snabbare handläggning av kompletta ansökningar.

Ansökningar från högkvalificerad arbetskraft som inte behöver kompletteras ska hanteras inom 30 dagar. Målsättningen är att hantera övriga ansökningar inom förordningsstyrd tid.

Ansökningar inom yrken i särskilt utredningskrävande branscher kommer även fortsättningsvis att prövas med de särskilda beviskrav som vi sedan länge tillämpar. Detta innebär ofta utredning och fördjupning i till exempel företagets bakgrund och tidigare anställningar.

Färdigställer arbetssättet under övergångsperioden

I övergångsperioden, 15 december – 29 januari, kommer Migrationsverket att fokusera på att färdigställa det nya arbetssättet, men redan nu sorterar vi ärenden efter yrke och bransch, med ambitionen att hantera kompletta ansökningar för högkvalificerad arbetskraft inom 30 dagar. I den tiden räknar vi in det personliga besök som den sökande måste göra för att visa upp sitt pass före beslut.

Här kan du läsa mer om aktuella förändringar inom området arbetstillstånd

Till dig som rekry­terar högkva­li­fi­cerad arbets­kraft

Webb­se­mi­na­rium den 25 januari

Den 25 januari arrangerar Migrationsverket ett webbseminarium, där vi bland annat berättar mer om vilken service du som arbetsgivare kan få när du ska rekrytera högkvalificerad arbetskraft. Deltar i seminariet gör olika representanter från Migrationsverket.

När? Torsdagen den 25 januari kl 11.00-12.00 på följande länk:
Webbseminarium om Migrationsverkets serviceerbjudande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt­for­mulär för kontakt med experter

I samband med att certifieringen stänger den 15 december, upphör även Migrationsverkets särskilda telefonlinje och mejladressen för dig som idag är certifierad. Du som behöver stöd inför rekrytering av högkvalificerad arbetskraft kan nu i stället kontakta våra experter via ett särskilt kontaktformulär här på webben. Beskriv ditt behov av rekrytering, så kontaktar vi dig.

Kontaktformulär för stöd inför internationell rekrytering av högkvalificerad arbetskraft

Om du har frågor som rör rekrytering av andra yrkeskategorier kan du alltid vända dig till Migrationsverkets kontaktcenter via mejl och telefon.

Kontakta oss