Saknad schablon för skyddsbehövande barn i ordnat boende

Det har uppstått ett problem med schablonersättningen om 150 kronor per dygn för barn som är skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

En stor del av schablonersättningarna för oktober om 150 kronor per dygn för skyddsbehövande barn i kommunernas ordnade boenden betalades inte ut i november. Migrationsverket har identifierat problemet och arbetar för att det inte ska uppstå igen och för att kunna betala ut ersättningen retroaktivt den sista bankdagen i december. Vi ber er därför att vänta med att skicka en anmälan om utebliven schablon för dessa tills utbetalningen är genomförd.

Se även sidan Ansök om statlig ersätt­ning