Eget boende

Den här informationen är till dig som är asylsökande och ordnar ditt eget boende medan du väntar på beslut på din ansökan om skydd i Sverige.

Om du inte vill bo i Migrationsverkets boende kan du hitta en bostad på egen hand. Många väljer att bo hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du själv stå för boendekostnaden.

Oavsett om du väljer att bo i Migrationsverkets boende eller att ordna ditt boende på egen hand, måste du vara tillgänglig så att Migrationsverket kan komma i kontakt med dig. Kom ihåg att meddela din mottagningsenhet din nya adress om du flyttar under väntetiden.

Blankett för att meddela din nya adress: Adressanmälan eller adressändring, blankett Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten Adressanmälan eller adressändring (Mot 93)

Vissa bostads­om­råden kan påverka din rätt till ersätt­ning

Det finns bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. Om du flyttar till ett sådant bostadsområde kan du förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Du kan också förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag om du uppger en annan adress än den där du faktiskt bor, till exempel en postboxadress.

Här kan du ta reda på om den adress som du vill flytta till ligger i ett område som kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket.

Skriv in adressen

Rött kryss = Du kan förlora din rätt till ersättning om du flyttar till adressen

Grön bock = Rätten till ersättning påverkas inte av att du flyttar till adressen

Observera att du måste fylla i en riktig adress för att få ett korrekt svar. Postboxar fungerar inte.

Du har alltid rätt till en plats på Migrationsverkets boenden

Om du av någon anledning inte kan bo kvar i det boende som du har ordnat själv kan du flytta till ett av Migrationsverkets boenden där det finns plats. Vänd dig till den mottagningsenhet där du är inskriven för att få mer information.

Om du får stanna

Om du bor i eget boende måste du själv ordna bostad i samband med att du beviljas uppehållstillstånd. Du har i de flesta fall rätt till bistånd från Migrationsverket en månad efter det att ett uppehållstillstånd har beviljats.

Läs mer om vad som händer om du får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Om du inte får stanna i Sverige

Du som bor i ett eget boende och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning kommer att bli erbjuden en plats på ett av Migrationsverkets återvändandecenter senast när beslutet börjar gälla.

Läs mer om vad som händer om du får avslag på din ansökan om asyl

Sidan senast uppdaterad: