Arbete

På denna sida kan du läsa om att arbeta och utbilda sig i Sverige, vilka rättigheter du har som arbetstagare, vad det innebär att betala skatt och vad som gäller om du vill starta eget företag.

Samman­fatt­ning

  • Arbetet är en viktig del av vardagen.
  • Etableringsprogrammet ökar dina chanser att få arbete.
  • Många arbeten i Sverige har utbildningskrav och Sverige godkänner inte alltid utländska utbildningar. Vägen till universitetet kan vara lång för nyanlända.
  • Svenska invånare bidrar till samhället och välfärdssystemet genom att betala skatt på sin inkomst.

Anställ­ning i Sverige

Arbete är en del av den svenska livsstilen. Genom att arbeta försörjer du din familj, får en känsla av tillhörighet och skapar ett socialt umgänge. Att arbeta främjar också livslångt lärande, skapar nya möjligheter och personlig utveckling. Det finns olika jobb tillgängliga i Sverige och inom många arbetsområden är det idag brist på personal.

Vissa av dessa yrken kräver högre utbildning i form av högskoleexamen eller annan examen. Exempel på arbeten som kräver högskoleexamen är barnmorskor, ingenjörer, läkare, lärare och sjuksköterska. Olika typer av kvalifikationer kan även behövas för yrken som elektriker, kock, snickare, undersjuksköterska eller mekaniker.

Om du söker jobb som inte kräver utbildning kan du till exempel arbeta som lokalvårdare, diskare, restaurangbiträde och inom olika serviceyrken. Om du söker ett praktiskt arbete kan du till exempel hitta jobb som grovarbetare eller lärling inom byggbranschen. Att få ett jobb inom ett yrkesområde som är i behov av personal är vanligtvis enklare än att få ett jobb där det inte råder arbetsbrist.

Man som arbetar i vården.

Foto: Maskot/Folio/imagebank.sweden.se

Kvinna som arbetar som brandman.

Foto: Maskot/Folio/imagebank.sweden.se

Dina rättig­heter som arbets­ta­gare

I Sverige finns det många lagar och avtal som gäller arbetsgivare och arbetstagare. Anställda har särskilda rättigheter i fråga om arbetstid, lön, säker och trygg arbetsmiljö, likvärdig behandling och skydd mot diskriminering. Dessa rättigheter gäller alla anställda.

Att betala skatt

När du arbetar i Sverige betalar du skatt på de pengar du tjänar, en så kallad inkomstskatt. Hur mycket du betalar i skatt beror på din lön och vilken kommun du bor i. Vanligtvis är skatterna 29–35 procent av dina totala inkomster. Om du får sjukpenning (pengar du kan ansöka om ifall du inte kan arbeta under en längre tid) eller pension, betalar du också inkomstskatt.

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle och för att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter. Det är viktigt att alla vuxna oavsett kön och bakgrund arbetar och betalar skatt. Det används bland annat för att betala för utbildning, sjukvård, socialtjänst, barnomsorg, äldreomsorg, vägar, kollektivtrafik och miljöarbete. Även mottagandet av flyktingar och de tjänster som nyanlända använder betalas med skatter.

Arbets­för­med­lingen

Det flesta vuxna som kommer till Sverige skrivs in vid Arbetsförmedlingen. Om du är mellan 20 och 64 år deltar du genom Arbetsförmedlingen i etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen fungerar även som en plattform för jobbsökande och stödjer personer i att söka jobb eller annan sysselsättning. Där kommer de att informera dig om hur du söker jobb och svara på frågor om arbete. De berättar för dig hur du ska göra om du vill validera dina tidigare yrkeserfarenheter eller utbildning och vart du ska vända dig om du vill få din utländska examen godkänd i Sverige.

Att arbeta svart

Att arbeta svart innebär att ha ett arbete där till exempel arbetsgivaren inte betalar in skatt och där dina rättigheter som arbetstagare inte gäller.

De flesta i Sverige arbetar vitt, det vill säga lagligt. De tjänar därmed in pension, har möjlighet till föräldraledighet och sjukpenning. När du arbetar lagligt gäller dina rättigheter som arbetstagare.

Läs mer om konsekvenserna av svartarbete och hur det direkt kan påverka dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta eget företag

I Sverige kan den som vill starta ett eget företag, men det finns regler som måste följas. Exempelvis behöver du registrera din verksamhet för skatteändamål och se till att bokföringen görs korrekt. Om du vill starta ett eget företag finns det vägledning och andra resurser som kan hjälpa dig. Exempelvis ger Arbetsförmedlingen och andra organisationer som till exempel ALMI (ALMI Företagspartner AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stöd och vägledning till egenföretagare. Att starta eget kräver oftast att du har egna ekonomiska medel, men du kan ansöka om lån hos banken för att kunna finansiera ditt företag i början. Du kan också hitta investerare eller ansöka om bidrag och lån från den offentliga sektorn.

Pension

I Sverige arbetar eller studerar du vanligtvis tills du är omkring 66 år, men det går bra att arbeta även efter 66 års ålder. Efter att du har slutat arbeta får du pension. Den allmänna pensionen är de pengar du får från staten när du lämnar arbetslivet. Det finns även andra typer av pension, till exempel tjänstepension som arbetsgivare betalar ut. Du kan även ha eget pensionssparande.

Läs mer om pension på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbild­ning och behö­righet i Sverige

Att använda tidi­gare erfa­renhet och utbild­ning i Sverige

Det är viktigt att du tar med dokument som bevisar din utbildning eller examen till svenska arbetsgivare eller skolor.

Om du vill använda din tidigare utbildning eller ditt examensbevis i Sverige måste du först kontakta Universitets- och högskolerådet. På deras webbplats kan du göra en kostnadsfri bedömning av vad olika utländska utbildningar motsvarar i Sverige. Du kan också ansöka om att Universitets- och högskolerådet gör en bedömning av dina utbildningsdokument.

Läs mer om bedömning av utländsk utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de fall där du har ett yrke som kräver en specifik examen eller certifiering så ansöker du om tillstånd hos den myndighet som arbetar med detta i Sverige. Först när du har fått tillståndet kan du börja arbeta. Vilken myndighet du behöver kontakta för att få tillståndet varierar beroende på yrke och arbetsområde.

Reglerade yrken – Universitets- och högskolerådet (UHR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbild­nings­möj­lig­heter i Sverige

Om du vill arbeta inom ett yrke som kräver en specifik examen finns flera alternativ. Du kan exempelvis läsa en eftergymnasial yrkesutbildning, studera på yrkeshögskola (YH), folkhögskola, högskola eller universitet.

För att bli antagen finns det olika krav på vilka ämnen du ska ha läst och vara godkänd i, beroende på vilken utbildning du söker. Inledningsvis kommer du att studera svenska för invandrare (SFI).

Du som vill studera kan välja bland olika utbildningar beroende på vad du vill studera, om du har studerat tidigare och vilket sätt att studera som passar dig.

Läs om olika utbildningar för vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kvinna som studerar.

Foto: Ida Ling Flanagan

Frågor att fundera på

  • Hur skulle du kunna använda dina tidigare erfarenheter för att hitta arbete i Sverige?
  • Vilka jobb- eller utbildningsmöjligheter intresserar dig mest?
  • Hur kan du ta reda på mer om kraven för ditt föredragna yrke?

Sidan senast uppdaterad: