Dina rättig­heter som flyk­ting i Sverige

På denna sida kan du läsa om vad det innebär för dig att ha kommit till Sverige som kvotflykting, vilka rättigheter du har och vad som gäller för ditt permanenta uppehållstillstånd.

Samman­fatt­ning

  • Ditt permanenta uppehållstillstånd ger dig rätt att bo i Sverige på obestämd tid. Tillståndet medför både rättigheter och skyldigheter.
  • Du behöver ta egna initiativ för att ta del av tjänster och stöd som samhället erbjuder.
  • Om du har flyttat till Sverige utan familjemedlemmar har du rätt att återförenas med din familj genom att ansöka om familjeåterförening. Familjeåterförening gäller make, maka, registrerad partner, sambo och barn under 18 år. Det är en fördel för dig att söka inom tre månader från att du fick uppehållstillstånd i Sverige.
  • Din flyktingstatus och ditt uppehållstillstånd kan återkallas om du åker till ditt hemland. Du har däremot rätt att resa och röra dig fritt i Sverige. Vid resor utanför Sverige krävs ett giltigt resedokument och vissa länder kräver även visum.

Dina rättig­heter

När du reser in i Sverige har du ett permanent uppehållstillstånd. Det får alla kvotflyktingar i Sverige, vilket innebär att du har samma rättigheter och skyldigheter som andra invånare i landet. För att kunna ta del av dina rättigheter i Sverige behöver du själv ta initiativ, inhämta information och vara drivande.

Arbete

Du har rätt att arbeta och att själv påverka hur du vill leva ditt liv i Sverige. Till exempel har du rätt att välja yrkesområde och söka de jobb som du vill arbeta med.

Det är inte alltid enkelt för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Därför kan till exempel utbildning vara ett sätt att öka chanserna till ett arbete. Du som redan har erfarenhet och utbildning inom ett yrke kan behöva validera dina kunskaper och komplettera med en kortare utbildning för att kunna arbeta inom samma yrke i Sverige.

Ibland kan det vara svårt att hitta arbete inom ditt eget yrkesområde. Då kan du behöva prova ett arbete som du inte har erfarenhet av sedan tidigare.

Rätt att rösta

Vart fjärde år är det val i Sverige. Då väljs vilka partier och personer som ska styra i riksdag, regionerna och kommunerna. När du har varit bosatt i Sverige i tre år har du rätt att rösta i valen till region och kommun.

Politikerna i regionerna bestämmer över sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Politikerna i kommunerna bestämmer bland annat om skolor, äldreomsorg och om planering av bostäder och byggande i kommunen.

För att få rösta i valet till riksdagen måste du vara svensk medborgare.

Riksdagshuset i Stockholm.

Foto: Migrationsverket/Björn Bjarnesjö

Resa inom och utanför Sverige

Du har rätt att resa fritt inom Sverige. Som permanent bosatt i Sverige kan du resa till de flesta länder i Europa utan visum, så länge du har ett giltigt resedokument eller främlingspass. För att kunna resa till andra länder behöver du ett giltigt pass och i vissa fall även visum från det land som du tänker resa till.

Ditt permanenta uppehållstillstånd i Sverige ger dig inte rätt till ett svenskt pass. För att kunna ansöka om det måste du först bli svensk medborgare.

Läs mer om främlingspass och resedokument samt om hur du ansöker om dessa

Du kan vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd. Om du är borta längre än ett år eller om du planerar att bosätta dig i ett annat land kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd. Om du däremot gör en anmälan om att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till två år.

Läs mer om vad som gäller om du vill resa från Sverige

En karta över EU

Rätt till famil­jeå­ter­för­e­ning

Om du har fått permanent uppehållstillstånd har du rätt att flytta hit din familj. Om du är gift, har en registrerad partner eller sambo, eller barn under 18 år som inte är bosatta i Sverige tillsammans med dig, kan de ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Om du är under 18 år kan dina föräldrar ansöka. Detta kallas familjeåterförening.

Din familjemedlem kan ansöka om familjeåterförening när du har fått uppehållstillstånd i Sverige. Den familjemedlem som du vill ska flytta till dig i Sverige måste fylla i en ansökningsblankett och lämna in den till Migrationsverket. Det kan personen göra via Migrationsverkets webbplats eller genom att be om en ansökningsblankett av UNHCR för att sedan lämna in den vid någon av Sveriges ambassader eller konsulat. Familjemedlemmen måste kunna ta sig till en ambassad eller generalkonsulat för att genomföra en intervju med företrädare för Migrationsverket och i samband med detta kunna styrka sin identitet, genom att visa upp sitt hemlandspass.

Att ansöka om familjeåterförening inom tre månader

Ansökan om familjeåterförening bör göras inom tre månader från det att du har fått uppehållstillstånd i Sverige. Ansökan bör göras så snart som möjligt eftersom handläggningen av familjeåterföreningsärenden tar lång tid. Om ansökan lämnas in senare än tre månader efter att du fick uppehållstillstånd i Sverige kan du behöva uppfylla krav, till exempel att du ska ha tillräckligt hög inkomst för att kunna försörja din familj eller att din bostad ska vara tillräckligt stor.

Läs mer om hur du ansöker om familjeåterförening:

Flytta till någon i Sverige

Familjeåterförening

Medbor­gar­skap

Du har möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap när du har bott i Sverige en viss tid. För att kunna ansöka om svenskt medborgarskap behöver du uppfylla vissa krav. Du ska bland annat styrka din identitet och ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

Migrationsverket inhämtar uppgifter från andra myndigheter för att kontrollera om du har skulder eller har begått brott i Sverige. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för att ta emot, handlägga och fatta beslut om ansökan om ett svenskt medborgarskap.

Ditt perma­nenta uppe­hålls­till­stånd och status­för­kla­ring kan åter­kallas

Din skyddsstatus och ditt uppehållstillstånd får du för att du behöver skydd. Enligt svensk lag är du inte längre flykting om du återigen använder dig av skyddet från ditt hemland. Det kan exempelvis vara om du har fått ett hemlandspass eller rest tillbaka till ditt hemland. Migrationsverket kan då utreda om din skyddsstatus och ditt uppehållstillstånd ska återkallas. Det kan också ske om du lämnat oriktiga uppgifter om vem du är eller om du begått allvarliga brott.

Läs mer om återkallelse av skyddsstatus

Frågor att fundera på

  • Förstår du vilka rättigheter du har i Sverige?
  • Vad tänker du om det svenska systemet, där regeringen arbetar på uppdrag av det svenska folket?

Sidan senast uppdaterad: