Vardagsliv

På denna sida kan du läsa om hur vardagslivet i Sverige kan se ut, till exempel i vilka affärer du kan köpa det du behöver, hur återvinning fungerar och vilka fritidsaktiviteter du kan ägna dig åt.

Samman­fatt­ning

  • Att lära dig svenska kommer att hjälpa dig att klara din utbildning, få ett arbete och vänner. Det finns språkkurser på olika nivåer.
  • Många tjänster i Sverige är digitala. Det är bra om du lär dig använda smartphones eller datorer.
  • Det är viktigt att du tar hand om din fysiska och psykiska hälsa. Om ditt hälsotillstånd kräver medicinsk behandling kan du boka tid och besöka en läkarmottagning.
  • Det är bra att ägna en del av fritiden åt olika aktiviteter och intressen. Det är ett sätt att enklare komma i kontakt med andra människor och att öva på svenska språket.
  • Det är enkelt, säkert och billigt att resa med kollektivtrafik i Sverige. Många tar sig till och från arbete eller skola med buss eller tåg.
  • Det krävs att du är 18 år och har ett godkänt körkort för att få köra bil i Sverige. Säkerhetsbälte är obligatoriskt för alla och även bilbarnstol, som används vid bilkörning med mindre barn.
  • I Sverige görs de flesta inköp av mat, kläder och möbler i större eller mindre butiker inomhus eller i olika köpcentrum som oftast finns i de större städerna.
  • Material från avfall återvinns och är en viktig del i landets miljöarbete. Du behöver själv sortera sådant som matavfall, plast, metall och glas.

Vikten av att lära sig svenska

Att du flyttar till Sverige innebär att du behöver lära dig svenska. Svenska är det officiella språket och talas överallt. Det kommer att underlätta din integration i landet om du börjar lära dig svenska direkt vid din ankomst i Sverige. Att förstå och tala svenska hjälper dig att hitta ett arbete, påbörja en utbildning, få tillgång till offentliga tjänster och lära känna människor. Som nyanländ i Sverige kommer du att studera svenska, som en del i etableringsprogrammet. Det finns också många digitala verktyg och språkcaféer som hjälper dig att lära dig svenska.

Här kan du se vilka olika möjligheter det finns för att lära sig svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det digi­tala samhället

Sverige är ett samhälle som blir allt mer digitalt. Användandet av teknik sker överallt i samhället, i skolan, på arbetsplatser och under fritiden. De flesta yrken kräver grundläggande datorkunskaper. I många svenska familjer har barn egna smartphones eller bärbara datorer. Vuxna använder smartphones för att betala räkningar, få tillgång till banktjänster, boka olika möten, köpa biljetter och för elektronisk identifiering. Att lära sig att använda digitala tjänster är viktigt för att anpassa sig till vardagen i Sverige.

Internet använder du också för att söka information. Det är viktigt att du använder dig av tillförlitliga källor, som myndigheters officiella webbplatser, eftersom det cirkulerar mycket falsk och vilseledande information och rykten i sociala medier och på internet. Om du inte har en dator eller internetuppkoppling kan du gå till bibliotek och använda en dator kostnadsfritt. På vissa allmänna platser kan man också använda gratis internet genom att koppla upp sin smartphone eller bärbara dator.

Om du behöver stöd i hur du använder digitala hjälpmedel eller olika digitala tjänster brukar bibliotek, frivilligorganisationer eller kommunen kunna erbjuda hjälp eller introduktionskurser.

Kvinna med mobiltelefon.

Att ta hand om sin hälsa

Att flytta till ett nytt land innebär många förändringar och utmaningar och det kan innebära att du behöver förändra din livsstil. För att se till att du mår bra är det viktigt att ta hand om din fysiska och psykiska hälsa. Det finns sådant som du själv kan göra för att ta hand om ditt välbefinnande, som att sova tillräckligt, äta nyttigt och motionera.

Om du har ett hälsotillstånd som kräver medicinsk behandling, kan du boka tid och besöka en läkarmottagning. Läkaren kan skriva ut mediciner eller annan behandling som underlättar eller förbättrar ditt tillstånd.

Fritids­ak­ti­vi­teter

Fritidsaktiviteter ger dig en möjlighet att ägna dig åt dina intressen, träffa människor, komma in i samhället och en möjlighet att öva det svenska språket.

De flesta fritidsaktiviteter kan du göra oavsett ålder och kön. Det finns aktiviteter som är mer riktade till en viss åldersgrupp eller visst kön, exempelvis olika studiecirklar för pensionärer eller simning för kvinnor. Fritidsaktiviteter för barn är anpassade efter olika åldersgrupper.

Hur utbudet av fritidsaktiviteter ser ut i olika kommuner varierar. Vissa aktiviteter är gratis medan andra kan kosta pengar. De flesta allmänna platser är gratis att vara på. Det kan till exempel vara fotbollsanläggningar, utomhusgym, skateparker samt grönområden och parker, där många personer umgås på sin fritid eller tränar.

Att trans­por­tera sig

Att åka kollektivt, till exempel med buss, tåg eller tunnelbana, är vanligt i Sverige och många gör det dagligen för att ta sig till arbete eller skola. Kollektivtrafiken är säker, enkel att resa med och billigare än att resa med egen bil. Alla orter är sammanlänkade med bussar eller tåg, och i de lite större städerna finns tåg, spårvagn eller tunnelbana.

Biljetter till kollektivtrafiken köper du innan du går ombord. Det gör du i olika mindre butiker eller biljettautomater i anslutning till kollektivtrafiken. Det går ofta att köpa biljett via en app i sin smartphone. Åker du utan biljett kan du få böter.

Färdas med cykel

När avståndet inte är för långt är cykel ett vanligt transportmedel i Sverige. I städerna finns speciella cykelbanor.

Du behöver känna till de regler som gäller i trafiken, exempelvis att det råder högertrafik. Enligt lag ska cykeln ha belysning och reflexer när det är mörkt. Av säkerhetsskäl ska barn under 15 år använda hjälm, men det är bra om alla som cyklar har hjälm eftersom man ofta cyklar i biltrafik.

Det är viktigt att använda reflexer så att du syns när det är mörkt och att vara försiktig när vägarna är frusna och det är halt.

Köra bil

Om du vill köra bil i Sverige ska du vara minst 18 år och ha ett körkort som är godkänt i Sverige. Alla som färdas i ett fordon måste ha säkerhetsbälte på sig, och barn som är kortare än 135 cm ska använda särskild skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol) som är godkänd. Barn under 4 år ska ha en bakåtvänd bilstol när de färdas i bil.

I Sverige råder högertrafik, vilket betyder att alla fordon kör på höger sida i trafiken.

Läs mer om vilka körkort som är godkända i Sverige och hur du gör om du vill ta ett svenskt körkort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinna som sitter i spårvagn.

Foto: Migrationsverket/Björn Bjarnesjö

Inköp

I Sverige handlar man oftast mat i olika butiker inomhus. Mindre butiker säljer oftast bara livsmedel, medan större butiker även säljer kläder, elektronik och verktyg.

Livsmedelsbutiker som specialiserar sig på mat från andra delar av världen finns oftast i medelstora och större städer. På många större orter finns köpcentrum med butiker för mat, teknik, kläder och skor men där du även kan finna exempelvis frisörer, caféer och restauranger.

Man som handlar tillsammans med ett barn.

Foto: Plattform/Scandinav/imagebank.sweden.se

Miljö och åter­vin­ning

I Sverige förväntas alla ta ansvar för miljön och att leva på ett miljövänligt sätt för en hållbar framtid.

Det är vanligt att återanvända material från avfall när nytt material tillverkas. Detta kallas återvinning. De flesta bostäder har återvinningsrum där sortering av avfall görs i olika tunnor eller kärl som sedan hämtas av en återvinningsbil. Det är kommunen och fastighetsägaren som ser till att avfallet hämtas men det är de boende i huset som sorterar avfallet rätt.

För svenskar är återvinning en viktig miljöfråga. I det gemensamma återvinningsrummet kommer du att hitta kärl och tunnor för matavfall, glas, papper, kartong, metall, plast och elektronik. Om du bor i en bostad där gemensamt återvinningsrum saknas ska du oftast ta med ditt avfall och sortera det i återvinningscentraler.

I Sverige är det vanligt att material och varor återanvänds, exempelvis genom att köpa begagnade kläder och möbler. Det finns butiker på de flesta orter där du kan köpa och även lämna in begagnade saker. Detta är ett sätt att spara pengar och det är samtidigt bra för miljön.

Man som återvinner tillsammans med ett barn.

Foto: Cecilia Lantz/imagebank.sweden.se

Djur och natur

I Sverige är det vanligt att vistas ute i naturen för olika aktiviteter. Genom allemansrätten får du vara i naturen utan något speciellt tillstånd. Du kan till exempel gå, springa, cykla, rida, åka skidor eller tälta i naturen. Däremot får du till exempel inte vistas i någons trädgård eller röra dig på odlad mark. Du får inte skräpa ner eller förstöra i naturen, och inte skada eller störa de vilda djuren som lever där.

Det finns lagar som skyddar djur, vilket innebär att djuren ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur har en viktig plats i många människors liv. Till exempel är det vanligt att ha hundar eller katter inomhus och att de behandlas som familjemedlemmar. Djur har också rätt till ett bra liv utan fysiskt eller psykiskt våld, därför är det straffbart att till exempel slå eller sparka ett djur.

Frågor att fundera på

  • Hur många språk kan du tala? Tror du att dina språkkunskaper kan hjälpa dig att lära dig svenska?
  • Sverige har en hög digitaliseringsnivå. Har du använt digitala verktyg tidigare och vad tror du att du skulle behöva lära dig för att använda digitala tjänster?

Sidan senast uppdaterad: