Aktuellt

 • 2020-01-01

  Nya regler för fors­kare, au pairer, prak­ti­kanter och volon­tärer

  Efter årsskiftet börjar nya regler att gälla för studenter, forskare, au pairer, praktikanter och volontärer. Detta beror på att Sverige inför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 (studerande- och forskardirektivet).
 • 2019-12-12

  Gamla e-tjänsten för arbetstillstånd stängs ner

  Från och med tisdag 17 december kan du inte längre skapa nya anställningserbjudande via den gamla e-tjänsten. Mellan 10 och 16 februari stängs den ner helt och hållet ner.
 • 2019-11-20

  Ny förbättrad e-tjänst innebär avveckling av den gamla e-tjänsten

  Sedan den 15 augusti 2019 finns en ny och förbättrad version av e-tjänst för att ansöka om arbetstillstånd. I och med denna är det nu enklare, tydligare och lättare att skapa anställningserbjudande, fylla i ansökan och att navigera i tjänsten. Detta underlättar för dig som användare.
 • 2019-10-14

  Nya rutiner för etablerade arrangörer

  Migrationsverket har förändrat hanteringen gällande förteckningen över etablerade arrangörer. Arrangörer som finns med i förteckningen behöver i vissa fall inte ansöka om arbetstillstånd för artister, tekniker och annan turnépersonal.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.