Efter beslut om uppehållstillstånd för doktorander

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där den sökande lämnade in sin ansökan eller bad om att få beslutet skickat till i sin webbansökan. Om den sökande ansökt om en förlängning av sitt uppehållstillstånd och har en postadress i Sverige, skickar Migrationsverket beslutet dit per post. 

Mejl­med­de­lande om beslut

När Migrationsverket har fattat ett beslut skickar verket ett mejlmeddelande till de sökande som har ansökt om tillstånd via webben. Mejlet innehåller endast information om att ett beslut är fattat, inte om själva utgången i ärendet.

Om den sökande är utanför Sverige när beslutet kommer ska hen vända sig till en ambassad eller ett generalkonsulat för att få mer information om beslutet. Om den sökande har en postadress i Sverige skickas beslutet hem till den sökande per brev.

Giltighetstid på uppehållstillstånd

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd för den tid som forskarutbildningen kräver, men aldrig för längre tid än passets giltighetstid. Även om den sökande har blivit antagen till flera års studier beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd som längst för fyra år i taget för doktorandstudier.

Migrationsverket kan ge uppehållstillstånd för någon eller högst några veckor utöver den formella studietiden, om den sökande behöver det för att installera sig eller avsluta sin vistelse i Sverige.

Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter slut­förda studier

Den som har uppehållstillstånd för studier vid ett universitet eller högskola i Sverige och har slutfört en högskoleutbildning motsvarande minst 60 högskolepoäng, kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här.

Söka arbete efter slutförda studier

Sidan senast uppdaterad: