Anställa från länder utanför EU

Den som är medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Du som arbetsgivare ska kontrollera en persons rätt att vara och arbeta i Sverige innan du anställer personen.

De flesta behöver arbetstillstånd

De allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd innan han eller hon reser till Sverige men under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen har rest in i Sverige.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare behöver visum för att vara i Sverige kortare tid än tre månaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även personer som är anställda vid bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige och anställda som förflyttas inom en koncern för arbete behöver arbetstillstånd.

Det finns särskilda regler för vissa yrken och medborgare i en del länder.

Vissa behöver inte ansöka om arbetstillstånd

Följande grupper behöver inte ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige:

 • EU-medborgare och deras familjemedlemmar
 • medborgare i Schweiz
 • personer med status som varaktigt bosatta
 • medborgare i Norge, Danmark, Finland och Island
 • personer som har permanent uppehållstillstånd (PUT)
 • studenter som har uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
 • gästforskare som redan har ett särskilt uppehållstillstånd för forskning
 • asylsökande som är undantagna från kravet på arbetstillstånd (AT-UND).

Vissa yrkesgrupper kan under en begränsad tid komma till Sverige och arbeta utan arbetstillstånd.

Om du är osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig är du välkommen att kontakta Migrationsverket.

Läs mer om att arbeta under en begränsad tid utan arbetstillstånd

Kontakta Migrationsverket

Ditt ansvar som arbetsgivare

Du som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara i Sverige och arbeta hos dig. Du ska också meddela Skatteverket om att du har anställt en person från ett land utanför EU.

Kravet på att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige och meddela Skatteverket gäller inte när du anställer personer som är medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz. Det gäller heller inte familjemedlemmar till dessa oavsett familjemedlemmens medborgarskap.

Förbud mot diskriminering

Ingen person får diskrimineras i arbetslivet på grund av till exempel nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg. Arbetsgivaren bör vara medveten om att kontrollen av arbetstagaren inte får göras på ett diskriminerande sätt. För att undvika diskriminering bör därför arbetsgivaren inte heller ta beslut om att kontrollera en arbetstagares rätt att vara och arbeta i Sverige baserat endast på arbetstagarens etniska ursprung, hudfärg eller språkkunskaper.

Läs mer om förbud mot diskriminering i Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivarePDF

Kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige

För att kontrollera att någon har rätt att vara och arbeta i Sverige kan du som arbetsgivare be personen som ska arbeta hos dig att ta med dokument som visar detta. Det kan till exempel vara

 • ett uppehållstillståndskort
 • en kopia av ett beslut från Migrationsverket om uppehålls-och arbetstillstånd
 • ett LMA-kort.
Fotografi och fingeravtryck.

Uppehållstillståndskort

Alla som får uppehålls- och arbetstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. För att personen ska få arbeta i Sverige ska kortet innehålla texten

 • tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd
 • uppehållstillstånd med texten ”Får arbeta” eller
 • permanent uppehållstillstånd.

Om tillståndet är tidsbegränsat ska du kontrollera för vilken tid tillståndet är giltigt. Kontrollera också eventuella begränsningar till yrke och arbetsgivare under texten ”Anmärkningar” på kortet.

Den som har ett arbetstillstånd med begränsningar får endast arbeta med det yrke och hos den arbetsgivare som står på uppehållstillståndskortet. Om personen ska börja arbeta hos dig behöver han eller hon ansöka om ett nytt arbetstillstånd om inte tillståndet gäller för den nya anställningen.

En person som har haft ett tidsbegränsat tillstånd och har haft rätt att arbeta får påbörja en ny anställning när den nya ansökan har lämnats in. Förutsättningen är att personen ansöker om ett nytt tillstånd innan det tidigare tillståndet går ut och senast samma dag som anställningen påbörjas. För att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige bör arbetstagaren kunna visa upp det gamla uppehållstillståndskortet och meddelandet från Migrationsverket om att ansökan har kommit in. Om Migrationsverket beslutar att inte ge fortsatt tillstånd har personen ändå rätt att fortsätta arbeta till dess att beslutet om utvisning har fått laga kraft.

Fotografi och fingeravtryck.

Kopia av beslut

Om arbetstagaren inte kan visa upp ett uppehållstillståndskort bör du få se en kopia av beslutet om uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket. I beslutet finns information om tillståndets giltighetstid och om personen får arbeta.

Observera att alla som har uppehållstillstånd för mer än tre månader har rätt att få ett uppehållstillståndskort. Om personen inte har hämtat ut kortet eller har förlorat det bör han eller hon kontakta Migrationsverket för att få ett nytt kort.

För att vara i Sverige i kortare tid än tre månader behövs inget uppehållstillstånd. Medborgare från vissa länder behöver dock visum. Ett visum ger en person rätt att vara i Sverige men personen får inte arbeta utan arbetstillstånd. En person som kan vara i Sverige i tre månader utan visum får inte heller arbeta utan arbetstillstånd. Arbetstagaren bör kunna visa en kopia av ett beslut om arbetstillstånd från Migrationsverket eller Sveriges ambassad som bevis för att han eller hon får arbeta. Information om tillståndets giltighetstid och eventuella begränsningar finns i beslutet.

För kortare arbete kan dock vissa personer vara undantagna kravet på arbetstillstånd.

Läs mer om att arbeta kortare tid utan arbetstillstånd

Fotografi och fingeravtryck.

LMA-kort

Den som söker asyl i Sverige får ett LMA-kort som bevis på att han eller hon får vara i Sverige under väntan på beslut. En asylsökande kan vara undantaget kravet på arbetstillstånd och ha rätt att arbeta under väntetiden. Om personen har rätt att arbeta finns texten AT-UND på LMA-kortet.

Läs mer om att anställa någon som söker asyl

Om du är osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig är du välkommen att kontakta Migrationsverket.

Läs mer om kontrollen av arbetstagares rätt att vara och arbeta i Sverige i Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare

Kontakta Migrationsverket

Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivarePDF

Meddela Skatteverket och spara dokument

Som arbetsgivare ska du meddela Skatteverket när du anställer någon från ett land utanför EU. Du ska också spara kopior av arbetstagarens dokument som visar rätten att vara och arbeta i Sverige under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen har tagit slut.

Läs mer om att meddela Skatteverket och spara dokument under Efter beslut

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.