Du som arbetsgivare ska kontrollera

Du som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige samt underrätta Skatteverket om anställningen.

Kravet på att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige och meddela Skatteverket gäller inte när du anställer personer som är medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz. Det gäller heller inte familjemedlemmar till dessa oavsett familjemedlemmens medborgarskap.

Uppehållstillståndskort

Uppehållstillståndskort

Alla som har ett uppehålls- och arbetstillstånd för längre tid än tre månader har ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På kortet finns information om tillståndet är tidsbegränsat och i så fall under vilken tid det är giltigt.

Permanent uppehållstillstånd

En person med ett uppehålls- och arbetstillstånd utan tidsbegränsning, ett så kallat PUT (permanent uppehållstillstånd), har rätt att ta vilket arbete som helst.

Tidsbegränsade tillstånd

Ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd kan man få av olika anledningar. Rätten att arbeta varierar beroende på varför man fått sitt tillstånd. Det innebär att det inte är säkert att personen du vill anställa har rätt att arbeta hos dig även om han eller hon kan visa upp ett giltigt uppehålls- och arbetstillstånd. Information om grunden till tillståndet och om det finns några begränsningar i rätten att arbeta i Sverige finns på det beslut personen fått från Migrationsverket.

En person med ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning har rätt att arbeta med vad som helst.

En asylsökande kan vara undantagen från kravet på arbetstillstånd under väntetiden. I så fall finns texten AT-UND på personens LMA-kort. Han eller hon har då rätt att ta alla arbeten. Detsamma gäller en person som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd.

En student med uppehållstillstånd för studier på högskolenivå har rätt att arbeta vid sidan av sina studier med vilket arbete som helst så länge uppehållstillståndet är giltigt. Studenten behöver inte ansöka om ett separat arbetstillstånd. Det gäller även gästforskare med uppehållstillstånd för forskning.

Vilka regler som gäller för en person som har uppehålls- och arbetstillstånd för att han eller hon har ett arbete i Sverige kan du läsa om under Byta arbete.

Rätt att börja arbeta när ansökan lämnats in

En person som har haft ett tidsbegränsat tillstånd i minst sex månader på grund av arbete, högskolestudier eller på grund av anknytning har rätt att fortsätta arbeta när ansökan har lämnats in. Förutsättningen är att personen ansöker om ett nytt tillstånd innan det tidigare tillståndet går ut. Om personen byter arbetsgivare ska en ny ansökan lämnas in innan det tidigare tillståndet går ut och senast samma dag som arbetet påbörjas. Om Migrationsverket beslutar att inte ge fortsatt tillstånd har personen ändå rätt att fortsätta arbeta till dess att beslutet om utvisning har fått laga kraft.

Om du är osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig är du välkommen att kontakta Migrationsverket.

Underrätta Skatteverket

Du underrättar Skatteverket via deras blankett SKV 1160, där du bland annat fyller i uppgift om namn, adress och anställningstid på personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivarePDF

Förbud mot diskriminering

Ingen person får diskrimineras i arbetslivet på grund av till exempel nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg. Arbetsgivaren bör vara medveten om att kontrollen av arbetstagaren inte får göras på ett diskriminerande sätt. För att undvika diskriminering bör därför arbetsgivaren inte heller ta beslut om att kontrollera en arbetstagares rätt att vara och arbeta i Sverige baserat endast på arbetstagarens etniska ursprung, hudfärg eller språkkunskaper.

Läs mer om förbud mot diskriminering i Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare PDF

Viktigt om sanktioner mot arbetsgivare

Den 1 augusti 2013 infördes ett EU-direktiv som innebär att en arbetsgivare eller uppdragsgivare som medvetet eller på grund av oaktsamhet anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige kan få betala en straffavgift, fråntas rätten till alla offentliga stöd, bidrag och förmåner under fem år, bli återbetalningsskyldig till tidigare utbetalda bidrag och/eller dömas till böter eller fängelse.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.