Ändrade ansökningstider för vissa särskilda kostnader för initiala kostnader för kvotflyktingar

Från 1 mars 2023 ändras bedömningen kring när en ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket, som avser initiala kostnader för kvotflyktingar.

En ansökan som kommer in från 1 mars 2023 ska ha kommit in inom ett år från det datum som personen togs emot i kommunen.

En ansökan som kommer in senast 28 februari 2023 ska ha kommit in inom ett år från utgången av den period som ansökan avser.

Läs mer på sidan Ersätt­ning för vissa särskilda eller extra­or­di­nära kost­nader