Kommuner kan nu söka projektstöd för återvandring

Kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och föreningar som vill driva projekt om frivillig återvandring kan nu söka projektstöd från Migrationsverket. Ansök senast den 15 september.

Migrationsverket utlyser just nu två möjligheter till projektstöd till aktörer som vill driva projekt om frivillig återvandring. Den ena riktar sig till projekt som vill genomföra informationsinsatser och den andra till aktörer som, tillsammans med Migrationsverket, vill ingå i en förstudie om samverkan kring frivillig återvandring.

Läs mer om de två utlysningarna