Ändring av prioritering för vissa särskilda kostnader och extraordinära kostnader

För ansökningar som kommer in efter 30 september 2023 har Migrationsverket ändrat antalet prioriteringsgrunder, från fyra till två.

För vissa särskilda kostnader och extraordinära kostnader får Migrationsverket varje år begränsat med medel. För initiala kostnader för kvotflyktingar (tidigare prioriteringsgrupp 1) kan kommuner söka och få beviljat ersättning löpande under året, medan övriga ansökningar från kommuner och regioner kommer att hanteras gemensamt i slutet av året.

Kostnader inom insatser för individ och familj samt extraordinära kostnader, som tidigare ingick i prioriteringsgrupp 2-4, nu slås ihop till en samlad prioriteringsgrund för gemensam bedömning. Migrationsverkets tilldelade anslag fördelas då jämnt över dessa kostnader. Initiala kostnader för kvotflyktingar prioriteras och beslutas löpande.

Vilka kostnader kommuner och regioner kan söka ersättning för har inte ändrats.

Ansökningsblankett 4505 har uppdaterats.

Läs mer på sidan Ersättning till kommuner för vissa särskilda kostnader