Material att ladda ner om frivillig återvandring

Migrationsverket har tagit fram ett informationsblad till dig inom kommun, region och länsstyrelse med flera som möter personer vilka vill återvandra.

Utöver att pröva ansökningar från personer som av olika skäl vill komma till Sverige ska Migrationsverket pröva ansökningar från personer som ansöker om ekonomiskt stöd för att återvandra. Myndigheten har även i uppdrag att öka kunskapen kring återvandringsbidraget.

Till dig som möter personer som kan ge uttryck för en önskan om att återvandra finns därför ett riktat material att ladda ner med fördjupad läsning.

Rätten att söka bidraget gäller de som har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande, av synnerligen ömmande omständigheter, eller kommit till Sverige som kvotflykting.

Läs mer om återvandring i informationsbladet: Till dig som möter personer som vill återvandra. Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om återvandring med information på flera språk, samt svar på frågor.

Kan du skillnaden mellan att återvandra och att återvända?

Fakta

  • Frivillig återvandring innebär att en person själv väljer att lämna Sverige för att flytta tillbaka till hemlandet eller till ett annat land där hen har rätt att bo.
  • Enligt artikel 13 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter har du rätt att fritt förflytta dig och välja bostadsort inom varje stats gränser. Du har även rätt att lämna och återvända till ditt land.
  • I regeringens regleringsbrev för 2023 har Migrationsverket ett utökat uppdrag att aktivt informera om frivillig återvandring.
  • Migrationsverket har sedan 1985 prövat ansökningar om ekonomiskt stöd för den som vill återvandra.