Nyhetsarkiv för kommuner

 • Saknad schablon för skyddsbehövande barn i ordnat boende

  Det har uppstått ett problem med schablonersättningen om 150 kronor per dygn för barn som är skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.
 • Inga fler planerade kvotanvisningar för 2023

  Uttagningsresan till Libanon blev inställd med anledning av säkerhetsläget i regionen och det är heller inte möjligt att genomföra utredningarna via video. Om inte något enstaka akutärende tillkommer är därmed samtliga kvotanvisningar för 2023 gjorda.
 • Ändrade regler för anhöriginvandring

  Den 1 december 2023 träder ändringar i utlänningslagen i kraft som påverkar personer som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sin familj eller annan anhörig i Sverige.
 • Färre anvisningar till kommunerna än beräknat

  Migrationsverket kommer inte att nå upp till regeringens beslut om 3 300 anvisade nyanlända till kommunerna 2023. Det handlar dels om att personer som får uppehållstillstånd blivit färre än beräknat men även det försämrade säkerhetsläget.

Sidan senast uppdaterad: