Nyhetsarkiv för kommuner

  • Högsta förvalt­nings­dom­stolen ger kommuner och kommunal­för­bund rätt att söka ersättning för barns och elevers utbild­ning

    Under 2023 utfärdade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) två viktiga domar om ersättning för skolgången hos asylsökande barn och elever. Den ena handlade om rätten till ersättning för lokalkostnader som anses vara extraordinära utbildningskostnader. Den andra domen fastställde att kommunalförbund har rätt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader när kommunen överlåtit utbildningsansvaret till dem.
  • Ny schablonersättning för initiala kostnader

    Regeringen har beslutat om ny schablonersättning från 1 juli 2024. Ersättningen lämnas för utlänningar som kommunen tar emot efter anvisning och omfattar initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, hyreskostnader samt vissa initiala kostnader för mottagandet av kvotflyktingar. För utlänningar som ordnat boende på egen hand omfattar ersättningen initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. Ersättningen indexeras utifrån prisbasbeloppet.

Sidan senast uppdaterad: