Ny schablonersättning för initiala kostnader

Regeringen har beslutat om ny schablonersättning från 1 juli 2024. Ersättningen lämnas för utlänningar som kommunen tar emot efter anvisning och omfattar initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, hyreskostnader samt vissa initiala kostnader för mottagandet av kvotflyktingar. För utlänningar som ordnat boende på egen hand omfattar ersättningen initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. Ersättningen indexeras utifrån prisbasbeloppet.

Ändringen avser nyanlända som tas emot i kommunen från 1 juli 2024. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.

För nyanlända som anvisats för bosättning omfattar ersättningen förutom initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, även kostnad för tomhyra och vissa initiala kostnader för mottagandet av kvotflyktingar. Därför införs även rätt till ersättning för nyanlända som fyllt 66 år. Den nya ersättningen som indexeras utifrån prisbasbeloppet är, avrundat till hela krontal:

  • 9 999 kronor för barn och ungdomar under 20 år (17,45 procent)
  • 19 998 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 66 år (34,90 procent)
  • 12 503 kronor för personer som är 66 år eller äldre (21,82 procent).

För nyanlända som ordnat boende på egen hand omfattar ersättningen även fortsatt endast initiala kostnader för ekonomiskt bistånd och endast för nyanlända upp till 66 års ålder. Den nya ersättningen som indexeras utifrån prisbasbeloppet, motsvarar tidigare ersättning under 2024 och är, avrundat till hela krontal:

  • 3 003 kronor för barn och ungdomar under 20 år (5,24 procent)
  • 4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 66 år (6,98 procent).

Migrationsverket återkommer med mer information om när ersättningen börjar betalas ut.

Tidigare bestämmelser gäller fortfarande för de nyanlända som tas emot i en kommun senast 30 juni 2024. Det vill säga

  • ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd
  • ersättning för tomhyra fram till 30 juni 2024
  • initiala kostnader för kvotflyktingar som tas emot i kommunen senast 30 juni 2024.

Mer information om den nya ersättningen och om ersättningarna som upphör, finns på följande sidor:

Ersättning till kommun som betalas ut utan ansökan för nyanlända personer

Ersättning till kommun för tomhyra

Ersättning till kommun för vissa särskilda eller extraordinära kostnader

Förordning (2024:187) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar se 15-17 §§, 32 § och 32a § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, se 15-17, 21, 32 och 32 a §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.