Anmälan om utebliven ersättning för kommunalt ordnat boende

Kommunen kan via blankett anmäla utebliven ersättning för kommunalt ordnat boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

De nya ersättningarna för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som finns i kommunernas ordnade boenden, finns nu i e-tjänsten för kommuner och har i december hunnit betalas ut för perioden juli–november. Vi är medvetna om att det kan finnas oklarheter och felaktiga registreringar som medför att kommunen inte har fått förväntad ersättning. Därför finns nu en blankett för anmälan om utebliven schabloniserad ersättning.

Mer information och länk till blanketten finns på sidan Ersätt­ning för ordnade boenden för personer som har fått uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet.

Se vilken ersättning din kommun har fått via e-tjänsten Ansök om statlig ersätt­ning.