Fördelningstal av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet för 2024

Migrationsverket har nu beslutat hur många skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som Migrationsverket får anvisa respektive kommun att ordna boende för 2024.

Det huvudsakliga ansvaret för att ordna boende åt de personer som fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet ligger sedan den 1 juli 2022 på Sveriges kommuner.

Fördelningstalen, som betyder antal anvisade per kommun, baseras på det totala antalet skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som beräknas befinna sig i Sverige vid 2024 års slut och hur stor andel av dem som har behov av ett ordnat boende Till slutet av 2024 har regeringen beslutat att Migrationsverket får anvisa max 5 500 personer till berörda kommuner.

Migrationsverket har nu fattat beslut om fördelningstal för samtliga kommuner för nästa år:

Fördelningstal personer med tillfälligt skydd 2024 Pdf, 78.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetar du i en kommun och vill ha mer information om hur anvisningarna går till, se: Information till kommuner om massflyktsdirektivet

Är du skyddsbehövande och vill ha mer information om hur du kan få hjälp med boende: Boende för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Fördel­ningstal för anvis­ning av skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Fördelningstalen baseras på:

  • kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar
  • befolkningsstorlek
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn
  • samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd.

Innan fördelningstalen beslutas har länsstyrelserna i uppdrag att föra en
dialog med kommunerna och möjliggöra en omfördelning av fördelningstalen per kommun. Länsstyrelserna har ett liknande uppdrag gällande andelstalen för ensamkommande barn och även ansvar för att samordna arbetet med att fastställa kommuntal för mottagandet av nyanlända.

Se hur många skyddsbehövande från Ukraina respektive kommun tagit emot