Ersättning för kostnadskrävande vård till asylsökande

Ett landsting kan få ersättning för hälso- och sjukvård (inklusive tolkkostnader) till asylsökande för en vårdkontakt som överstiger 100 000 kronor. Ersättning kan endast betalas ut för den tid vårdtagaren är registrerad vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter.

Kostnader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan landstinget få ersättning för:

 • all sjukvård för barn
 • omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård och förlossningsvård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Vuxna individer som har beviljats uppehållstillstånd men fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket och har folkbokfört sig har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård i samma utsträckning som andra vuxna i Sverige.

Kostnader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan landstinget inte få ersättning för:

 • vård som inte är relaterad till den sjukdom eller funktionshinder som vårdkontakten avser
 • de första 100 000 kronorna eftersom landstinget ska stå för dessa.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår när vårdkontakten avslutades. Om vårdkontakten är långvarig, kan du lämna in en ansökan per kvartal.

Du ansöker genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökandePDF, nr 4492.

Du lämnar in en ansökan per person. För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontakt och adresser.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med:

 • läkarutlåtande som innehåller uppgifter om diagnos eller funktionshinder
 • nytt läkarutlåtande om diagnosen förändras i en pågående vårdkontakt
 • underlag som styrker att behandling av vårdnadshavare är nödvändig i samband med vård av barn inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • dokument som innehåller uppgifter om datum för vårdkontakt eller tidsperiod för vården, det vill säga när den inleddes och när den avslutades eller beräknas vara avslutad. Det ska också framgå vilka kostnader samt vilken typ av vård vårdinsatserna bestått av. Vid en första ansökan ska samma uppgifter redovisas för de första kostnaderna upp till 100 000 kronor.

Det underlag som du bifogar ska styrka att det rör sig om en sammanhängande vårdkontakt. Det är särskilt viktigt att tänka på detta om ansökan avser vård som varit långdragen eller som avsett många separata insatser från hälso- och sjukvården. Om vårdtagaren har fyllt 18 år ska underlaget även styrka att ersättningen avser omedelbar vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård via abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Att tänka på

En ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår när vårdkontakten avslutades.

Exempel

Ekaterina blev inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem den 1 mars 2018. Hon har en njursjukdom och behöver dialysbehandling var tredje dag. Vården pågår under hela 2018.

Landstinget kan tidigast ansöka om ersättning i april 2018 och först efter att kostnaden uppgått till mer än 100 000 kronor. I ansökan anger landstinget att vården är pågående och, eftersom det inte är känt när vården kommer att avslutas, planerar landstinget ansöka om ersättning kvartalsvis.

Landstinget lämnar in en ny ansökan i juli 2018 för kostnader som uppstått under april-juni och  hänvisar till föregående ansökan för mer information.

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Överklaga

Ett landsting kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Rätts- och landinformation

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation, Lifos hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna Migrationsverkets manual för hur du söker fram besluten i Lifos.

Lifos databas

Manual för att söka i LifosPDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.