Ansöka om ersättning för personer med uppehållstillstånd

Ett landsting kan få ersättning för vissa kostnader för hälso- och sjukvård för nyanlända personer och deras anhöriga.

Ett landsting kan få ersättning för vissa kostnader för hälso- och sjukvård för nyanlända personer som beviljats ett uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring. Det handlar om

  • personer som har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten
  • personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter
  • personer som har fått uppehållstillstånd för tre år eller mer på grund av tillfälligt skydd enligt rådets direktiv 2001/55/EG (massflyktingar) och är folkbokförda i Sverige
  • personer som har fått uppehållstillstånd som tribunalvittne
  • personer som har fått uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå
  • personer som efter den 1 september 2016 har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder
  • anhöriga som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till ovanstående personer
  • personer somfrån den 15 juli 2017, innan deras tidsbegränsade uppehållstillstånd har löpt ut, har ansökt om ett nytt eller förlängt uppehållstillstånd. Både det tidigare uppehållstillståndet och den nya ansökan ska avse någon av punkterna enligt ovan. Rätten till ersättning upphör om personen får avslag på den nya ansökan när beslutet fått laga kraft.

Ansöka om ersättning

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med och vart du ska skicka in din ansökan.

Ett landsting kan dessutom få ersättning för de som:

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-06

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.